Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang
Lees voor
Translate

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang

Samenwerking op het gebied van crisisopvang

Memo en de Viersprong gaan in West-Brabant samen met gezinshuis.com gezinnen  helpen in de vorm van een nieuw initiatief.

Wat is een crisisgezinshuis?

Een crisisgezinshuis is een gezinshuis voor crisisopvang. De kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) die er terecht kunnen, komen uit een situatie waar de problemen zo hoog zijn opgelopen dat thuis wonen (even) niet meer mogelijk is. In deze situaties is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. “Wonen” in een crisisgezinshuis heeft dan ook een tijdelijk karakter. Binnen drie weken is er een analyse gemaakt van de moeilijkheden en de krachten in de thuissituatie van het kind. Daarnaast is er een plan opgesteld om met behulp van behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie het kind weer naar huis te laten gaan. Het eerste doel is gericht op het tot rust brengen en inzichtelijk maken van de situatie, daarna wordt gekeken naar wat er nodig is om weer thuis te kunnen gaan wonen.

Hoe wordt samengewerkt?

24 uur na de opname in het crisisgezinshuis is de zorg vanuit de Viersprong en/of Praktijk Memo in samenspraak met de gezinsouders en de jeugdprofessionals opgestart. Deze zorg leidt tot een behandeling voor het hele systeem rondom het kind of de jongere.

Wat is er nodig?

Gezinshuis.com is bezig met het opzetten van het gezinshuis en de werving van gezinsouders.

Werken als gezinshuisouder wat houdt het in?

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele kinderen en jongeren met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van deze kinderen, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt mee aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden.

Interesse? Lees dan hier verder.