Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

De Viersprong heeft behandelplaatsen voor nieuwe cliënten – Nieuwsbrief

juli 2017

Overzicht aanbod de Viersprong in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en West-Brabant 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Jongere kan snel starten in borderlinebehandeling bij de Viersprong
 • Vraagtekens of vastlopende behandeling? Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (In Amsterdam nu ook voor jongeren)
 • Nieuw in Den Bosch voor cliënten met persoonlijkheidsproblemen: ambulante Schematherapie
 • Jongvolwassene met cluster-c problemen kan snel starten in 2-daagse deeltijd in Halsteren
 • In Amsterdam weer instromen in borderlinebehandelingen volwassenen zonder onderzoeksrestricties.
 • Uitbreiding Multisysteemtherapie in Leiden, Den Haag, Gouda e.o.
 • Gezinsbehandeling FFT: nu ook voor jongeren met gedragsproblemen in Zeeland
 • Behandeling vechtscheiding: Start volgende groepen Kinderen uit de Knel in september
 • Werken bij de Viersprong: Wat maakt het bijzonder, wat is de organisatiecultuur, hoe hoog ligt de lat?
 • Symposium Therapieresistentie en diverse trainingen

Lees meer hieronder of bekijk deze nieuwsbrief als Pdf.

  ______________________________________________________________________________________________________________________

Borderlinebehandeling  jongeren
Amsterdam, Den Bosch, Bergen op Zoom

Jongere kan snel starten in borderlinebehandeling bij de Viersprong

Bekijk hier de korte wachttijden voor jongeren voor de behandeling van  borderlineproblematiek bij de Viersprong in Amsterdam, Den Bosch en Bergen op Zoom:

Wachttijd in Amsterdam:
Intake:0 weken
Behandeling MBT en Schematherapie (vanaf 15 jaar):0 weken
Wachttijd in Den Bosch:
Intake:3 weken
Behandeling MBT-early (vanaf 12 jaar):2 weken
Behandeling MBT (vanaf 15 jaar):0 weken
Wachttijd in Bergen op Zoom:
Intake:3 weken
Behandeling MBT-early (vanaf 12 jaar):0 weken
Behandeling MBT (vanaf 14 jaar). Start voortraject:4-6 weken

Lees hier meer over borderlineproblematiek en de behandelingen bij de Viersprong.

Cliënt aanmelden

  _________________________________________________________________________________________________________________

Amsterdam, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch

Vraagtekens of vastlopende behandeling? Therapeutisch Psychologisch Onderzoek voor jongeren en volwassenen

Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw praktijk te maken met een cliënt(en) die na jaren nog steeds niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is? Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan mogelijk uitkomst. Lees hier meer over TPO en wanneer dit helpend kan zijn. TPO is mogelijk voor jongeren en volwassenen op alle locaties van de Viersprong (in Amsterdam nu dus ook voor jongeren).

Bij een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt u de Viersprong om advies vragen. Bel 088-7656216 (ma t/m do 09:00-13:00 uur).

  _____________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw in Den Bosch voor behandeling persoonlijkheidsproblematiek:

Ook in Amsterdam, Rotterdam en Halsteren oplossingen voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek:

Ambulante Schematherapie: Voor cliënten met borderline- en cluster c-problematiek.

Vanaf oktober 2017 biedt de Viersprong in Den Bosch ambulante schematherapie voor volwassen cliënten met borderline-problematiek (emotionele instabiliteit) en cluster c- problematiek (zoals ernstige angst of vermijding, controle en perfectie) . In deze behandeling hebben cliënten wekelijks 1,5 uur groepstherapie en 45 minuten individuele therapie. Lees meer over Schematherapie en voor wie het bedoeld is.

Aanmelden en starten in het voortraject is al mogelijk! Het groepsaanbod start in oktober.

Cliënt aanmelden

Wij bieden Ambulante Schematherapie ook aan in Amsterdam, Rotterdam en Halsteren (in Amsterdam alleen voor cliënten met borderlineproblematiek). Meer informatie over onze schematherapiebehandelingen voor volwassenen

Jongvolwassene met cluster-c problemen kan snel starten in 2-daagse Deeltijd in Halsteren

Jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar met cluster c-problematiek kunnen in Halsteren ook snel terecht in de tweedaagse Deeltijdbehandeling Jongvolwassenen. Deze behandeling is geschikt voor jongvolwassenen die last hebben van angsten, somberheid, minderwaardig voelen, prestatiedrang en dwangmatig gedrag en vastlopen op werk/school, in sociale contacten en bij het los maken van thuis. Lees meer over de 2-daagse Deeltijdbehandeling Jongvolwassenen

  ______________________________________________________________________________________________________________________

Borderlinebehandeling volwassenen
Amsterdam

 

 

In Amsterdam weer instromen in borderlinebehandelingen zonder onderzoeksrestricties

In Amsterdam gelden geen onderzoeksrestricties  meer voor volwassen cliënten met borderline wanneer zij willen instromen in de evidence-based behandelingen Mentalization Based Treatment, Schematherapie of Dialectische Gedragstherapie, omdat op deze vestiging geen wetenschappelijk onderzoek meer loopt. In de periode dat nog onderzoek werd gedaan in Amsterdam, werd de behandelmethodiek mede bepaald door randomisatie (toewijzing op basis van toeval). Nu het onderzoek op deze vestiging voorbij is, beslissen cliënt en behandelaar weer samen over de te kiezen behandelmethode.

  _______________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw in Leiden, Gouda, Den Haag en omstreken

Uitbreiding Multisysteemtherapie:
Behandeling jongeren met ernstige gedragsproblemen

Vanaf augustus 2017 biedt de Viersprong ook Multi Systeem Therapie (MST) aan in de regio’s Haaglanden (Den Haag e.o.), Midden-Holland (Gouda e.o.) en Holland Rijnland (Leiden e.o.).

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting. MST-behandeling is een alternatief voor (dreigende) uithuisplaatsing. Lees meer over MST en in welke regio’s de Viersprong MST nog meer aanbiedt.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

 Zeeland

gedragsproblemen kind oplossen

Gezinsbehandeling FFT: nu ook voor jongeren met gedragsproblemen in Zeeland

Goed nieuws: De gezinsbehandeling FFT is nu ook beschikbaar voor jongeren met gedragsproblemen in Zeeland, op onze behandellocatie in Breda of Bergen op Zoom.

Deze behandeling bieden wij ook aan op onze vestigingen in Rotterdam en Den Bosch voor cliënten uit de omliggende regio’s. Lees meer

_________________________________________________________________________________________________________________________

Rotterdam, West-Brabant, Den Bosch

Ouders verwikkeld in vechtscheiding?
Start volgende groepen Kinderen uit de Knel in september

Kinderen uit de Knel (KUK) is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de kinderen. De behandeling heeft als doel kinderen uit de knel te halen die de dupe dreigen te worden van de strijd tussen hun ouders. In de behandeling wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie en nieuwe wegen vinden om met conflictgebieden om te gaan. Dit zodat de kinderen zich (weer) veilig kunnen voelen om zich goed te ontwikkelen.

Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding. Lees meer.

Start volgende groepen Kinderen uit de Knel september 2017 in Rotterdam/Dordrecht, West-Brabant (Halsteren/Bergen op Zoom/Breda), Den Bosch                          

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Overig nieuws

 

Werken bij de Viersprong: Wat maakt het bijzonder, wat is de organisatiecultuur, hoe hoog ligt de lat?

De Viersprong groeit! We zoeken daarom steeds nieuwe medewerkers, waaronder GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Wil jij bij ons komen werken maar twijfel je nog? Bekijk dan deze video en lees hier verder

ViersprongAcademy

Nieuw bij de Viersprong Academy

Komt u in aanraking met cliënten met een (mogelijke) persoonlijkheidsstoornis?

Training Persoonlijkheidsstoornissen
17 november 2017 – Bergen op Zoom

Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen en hoe kunt u ze herkennen? Welke behandelingen werken en hoe kunt u het best een contact aangaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis? In deze training gaat u samen met onze specialist aan de slag met uw vragen. U krijgt praktische tips en handvatten voor zowel de herkenning als begeleiding van persoonlijkheidsstoornissen.

Aantal accreditatiepunten:

 • SKJ: 7 (categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker)
 • Registerplein: 8
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals: 7
 • Register Verpleegkundig Specialisten: 7

Nu aanmelden!

Basistraining Therapeutisch Psychologisch  Onderzoek
17, 24 november & 1 december 2017, Amsterdam

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat. Door middel van literatuurstudie en presentaties wordt u de grondhouding en achtergrond van TPO bijgebracht. De 6 stappen van TPO komen uitgebreid aan bod in videomateriaal en tijdens oefensessies. Onder begeleiding van de trainers maakt u zich, in kleine groepen, de methodiek eigen. Na deze training bent u in staat om de belangrijkste achtergrond theorieën te integreren in uw dagelijkse werk en de grondhouding van samenwerking en nieuwsgierigheid in de verschillende onderdelen toe te passen.

Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt en NIP.
Nu aanmelden!

Therapie resistentie; biedt daar maar eens weerstand tegen!
Symposium Psychodynamische Psychotherapie
Vrijdag 24 november 2017

Met dit symposium willen we inzoomen op therapieresistentie. Wat ligt er ten grondslag aan “weerstand” tegen verandering, en hoe bepaalt dat ons therapeutisch denken en handelen? Hoe gaan we als therapeuten om met “weerstand” tegen de verandering, tegen de therapie, of tegen ons als therapeuten? Op dit symposium wordt een variatie geboden aan lezingen die uw denken kunnen prikkelen, maar ook workshops die u laten zien hoe dit toe te passen is, binnen uw eigen instelling, aan de hand van specifieke psychodynamische behandelmethodes.

Accreditatie aangevraagd bij NVvP, NVP en FGzPt.
Lees meer en meld u alvast aan.

Kijk voor de volledige trainingskalender op www.deviersprongacademy.nl

 

Nieuw bij MBT Nederland

Nieuwe trainingsdata vrije inschrijvingen:

MBT Theorie en Praktijk Deel I
21 en 22 september 2017

MBT en Adolescenten
12 & 13 oktober 2017 (2-daagse training)

MBT en Trauma 
9 & 10 november 2017 (2-daagse training)

MBT Theorie en Praktijk Deel II
30 november en 1 december 2017

MBT en Sociotherapie
Op aanvraag

Voor de trainingen MBT Theorie en Praktijk Deel I en Deel II zijn nog slechts enkele plaatsen vrij, dus schrijf je snel in!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hebt u behoefte aan overleg?Een cliënt aanmeldenOnze wachttijden — Contact

Aanmelden nieuwsbrief: Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Of hebt u zich per ongeluk afgemeld? Meldt u zich dan hier aan.

Meer informatie vindt u op www.deviersprong.nl