Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

De Viersprong ontvangt opnieuw Tweede Kamerlid en viert 40 jaar KKP

Nieuwsbrief voor verwijzers, september 2018

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Bezoek ons congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Benieuwd wat de nieuwe Zorgstandaard over de beschikbare en actuele kennis over de zorg in Nederland voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis zegt? Zorg dat u erbij bent 27 november!
 • Politieke belangstelling: D66 op bezoek.
 • Hulp aan jongeren: introductie van FIT.  MBT voor jongeren met emotionele problemen vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: introductie DIT ambulant in Rotterdam en GDGS in Halsteren.
 • Hulp aan ouders en kinderen: MBT-Parents en MBT voor Kinderen in West-Brabant. Nieuwe KUK groepen van start.
 • Jubileum: 40 jaar KKP-TA.
 • Onderzoek: zelftest geupdate.
 • Trainingsaanbod Viersprong Academy en MBT Nederland: nieuw MBT-early.

 

Congressen en symposia 

Symposium Therapieresistentie; bied daar maar eens weerstand aan!

Vrijdag 5 oktober 2018

Locatie: BCN, Capelle aan den IJssel

                                            Accreditatiepunten:
NVvP: 5 / NVP:5 / FGzPt: 6 / NIP: 6,5 / Register Vaktherapie: 5

Herkent u weerstand van uw cliënt? En weet u ook hoe u daar effectief mee om kunt gaan?

Met dit symposium zoomen we in op de begrippen weerstand en therapieresistentie.

 • Wat verstaan we onder ‘weerstand’ tegen verandering?
 • Wat betekent het wanneer we spreken van ‘therapieresistentie’?
 • Hoe herkent en doorbreekt u patronen?
 • En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen?

 Wij bieden u een inhoudelijke maar ook hele praktische dag. De sprekers, allen met praktijkervaring vanuit diverse behandelmethodieken, nemen u mee in de (her)waardering voor de behandeling van mensen met complexe (persoonlijkheids-)problematiek.

Bekijk het progamma en schrijf direct in!

Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Who Cares?

Update van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

 26 & 27 november 2018

Who cares? Congres Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen

Locatie: Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Accreditatie is aangevraagd bij FGzPt, NIP, NVvP en NVP

Logo Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen geeft de komende jaren richting aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende?

 • Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven?
 • Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk?
 • Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

De Viersprong organiseert – in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen – een tweedaags congres, met precongres workshops, waarin we de stand van zaken opmaken.

26 november: Precongres workshops
27 november: Congres Who Cares?


Meer informatie en aanmelden? Klik hier.

 

Politieke belangstelling 

D66 op bezoek bij de Viersprong

Rens Raemakers D66

In juli bracht Rens Raemakers, Tweede Kamerlid van D66 samen met mevrouw Jovito Dorigo, burgerraadslid voor D66 in de gemeente Bergen op Zoom een bezoek aan de Viersprong. De politici waren geïnteresseerd in de systemische werkwijzen binnen de jeugd-ggz.

Door onze accountmanagers werd een presentatie gegeven over MST, ThuisBest en Crossroads. Hiermee lieten zij zien hoe het systeem waarin kinderen opgroeien (gezin, school, vrienden, vrije tijd) meegenomen wordt in een behandeling. En hoe een integrale, domeinoverstijgende aanpak samen met andere partners de behandeling ten goede komt. Hiermee werd onderstreept dat het credo ‘wonen doe je thuis’ hoog in het vaandel staat bij de Viersprong.

De heer Raemakers en mevrouw Dorigo complimenteerden de Viersprong met deze werkwijze. Naar hun mening zijn samenwerkingen als Thuisbest en Crossroads precies waarvoor de transitie van de jeugdzorg bedoeld is.

 

Hulp aan jongeren 

Introductie FIT: Flexibele Innovatieve Therapie

FIT rob-bye-38116-unsplash

 

De Viersprong ontwikkelt nieuwe behandelmethodieken voor nieuwe doelgroepen wanneer de huidige methodieken voor hen ontoereikend zijn. FIT wordt ingezet als er geen kant-en-klare behandeling voor een specifieke situatie bestaat.

Bij jongeren en gezinnen vinden we het belangrijk dat ze snel geholpen worden en niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. We zien het als onze verantwoordelijkheid dat als het huidige Viersprong aanbod niet passend is en er tegelijkertijd geen andere GGZ instelling een geschikter aanbod heeft, we toch proberen een oplossing te vinden.

Soms zijn er mogelijkheden buiten de gebaande paden. Hiervoor hebben we op al onze vestigingen een FIT team opgezet.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met ons Klantburo via 088 – 7656 216 en/of kijk op de website.

Voor adolescenten met 
Borderline (BPS) in Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Rotterdam 


MBT early_Photo by kelly-sikkema on Unsplash

 

MBT voor jongeren met emotionele problemen vanaf
12 jaar

Meestal openbaart Borderline (BPS) zich aan het begin van de puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met borderline is het advies. Op jonge leeftijd zijn de problemen nog vaak gemakkelijker te behandelen.

Voor jongeren vanaf 12 jaar biedt de Viersprong MBT-Early in Bergen op Zoom, Den Bosch en Rotterdam.
Lees meer over deze behandeling. 

Voor jongeren vanaf 14 – 15 jaar is er MBT voor adolescenten (MBT-A) in Amsterdam, Bergen op Zoom en Rotterdam. In Den Bosch is het voor jongeren vanaf 16 jaar. 
Lees meer over deze behandeling. 

 

Hulp aan volwassenen 

Introductie behandelmethodiek DIT ambulant in Rotterdam

DIT joseph-pearson-352151-unsplash

 

Sinds het voorjaar van 2018 bieden wij de ambulante behandeling Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) voor volwassenen, naast in West-Brabant, ook aan in Rotterdam.

DIT is een individuele psychotherapeutische behandeling van maximaal 40 sessies, waarin werkzame elementen uit meerdere psychodynamische behandelmodellen zijn samengevoegd. DIT werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van depressie en angst. Tegenwoordig wordt deze therapie breder toegepast voor mensen met emotionele en relationele problemen.

Voor wie is DIT helpend?
Dynamische Interpersoonlijke Therapie is een behandeling voor mensen bij wie psychische klachten gerelateerd zijn aan problemen in het contact met anderen. In deze behandeling worden cliënten geholpen om hun mentaliseren te versterken en hun automatische, niet passende belevingen in het contact met anderen bij te stellen. Hierdoor wordt het mogelijk om teleurstellende ervaringen te corrigeren en toekomstige moeilijkheden te voorkomen, waarmee ook de klachten verminderen.

Lees meer over deze behandeling.

Nieuw: Gefaseerde Deeltijd Groep Schematherapie in Halsteren

GDGS - aki-tolentino-119187-unsplash

 

Schematherapie gaat uit van het idee dat mensen in hun jeugd ideeën ontwikkelen. Over wie ze zijn, hoe de wereld in elkaar zit, hoe andere mensen zijn en hoe ze zich het beste kunnen gedragen om narigheid te voorkomen en te zorgen dat goede dingen gebeuren. Deze ideeën, waar we ons vaak niet zo bewust van zijn, noemen we schema’s. Ze beïnvloeden hoe we denken en voelen en hoe we ons gedragen. Meestal passen die ideeën goed bij hoe onze wereld eruit zag, toen we kind waren. Soms passen ze niet zo goed meer in de wereld waarin we leven als we volwassen zijn en kunnen ze onnodig veel problemen veroorzaken, zoals een gevoel van minderwaardigheid.

Schematherapie helpt om de oorsprong van gedragspatronen te begrijpen. Het richt zich op het veranderen van de ideeën uit de jeugd die problemen veroorzaken. Dat gebeurt door het ontdekken van ideeën die de problemen veroorzaken. En door het toepassen van verschillende methoden en technieken om gericht aan verandering van ideeën te werken. Dit door anders te leren voelen, anders te leren doen en anders te leren denken.

De nieuwe behandelmethodiek Gefaseerde Deeltijd Groep Schematherapie (GDGS) bestaat uit ambulante groepstherapie en individuele gesprekken en is opgebouwd in 3 fasen. De cliënt gaat bij GDGS sneller zelf aan het werk in zijn/haar dagelijkse leefomgeving. Dit onder persoonlijk begeleiderschap van de sociotherapeut.

Meer informatie over de fasen en de behandeling is hier te vinden.

 

Hulp aan ouders en kinderen  

MBT-Parents: preventieve behandeling voor jonge ouders om problemen in de gehechtheid tussen ouder en kind (0-4 jaar) te voorkomen

MBT-P

‘Ik was onzeker en dacht dat anderen veel beter voor mijn dochtertje konden zorgen. Zeker als ze huilde of niet kon slapen. Nu weet ik dat ik het zelf ook kan, ook al duurt het soms even voordat ze rustig wordt’.

Deze uitspraak verwoordt mooi wat MBT-Parents deze moeder heeft gebracht en daar zijn we trots op.

Voor (jonge) ouders met persoonlijkheidsproblematiek (borderline, angstig, vermijdend) en hun jonge kind biedt de Viersprong MBT-parents (MBT-P) in Bergen op Zoom. 

Het is een preventieve behandeling voor (tiener)ouders (vanaf 16 jaar), aanstaande ouders en hun kind (0 tot en met 4 jaar) en heeft als doel hechtingsproblemen bij het kind te voorkomen. De behandeling richt zich op de interactie tussen de ouder en het jonge kind. Het leert de ouder na te denken over het eigen gevoel en gedrag en wat dit betekent in het contact met het kind.

MBT-P kan worden uitgevoerd als losstaande behandeling of kan worden gekoppeld aan een behandeling van de ouder met Mentalization Based Treatment.

Lees meer over deze behandeling. 

Nieuw in West-Brabant:
MBT voor kinderen
van 5 tot 12 jaar

MBT-K janko-ferlic-284664-unsplash

Mentalization Based Treatment voor kinderen (5-12 jaar) is een behandeling voor (pleeg/adoptie) ouders en kinderen waarbij sprake is of een vermoeden is van (ernstige) hechtings-problematiek. Deze kinderen hebben moeite de gevoelens, gedachten en gedragingen van anderen en zichzelf te begrijpen. Wanneer dit speelt, kan dit leiden tot ernstige emotionele en/of gedragsproblemen en verstoorde relaties met anderen en zichzelf.

De focus van de MBT-K behandeling is het opheffen van barrières die het kind beletten om psychisch door te groeien, dit door de inzet van specifieke MBT interventies. Het is een intensief ambulant programma, waarbij individuele (spel)therapie en systeemtherapie nauw samen ingezet worden om zowel de mentaliserende vaardigheden bij kind en ouders te vergroten. Ook is er een nauwe samenwerking met andere belangrijke systemen om het kind heen (zoals school, logeerhuis en/of woongroep).

De belangrijkste doelen van de behandeling zijn:

 • Kinderen ontwikkelen de capaciteit om emoties te identificeren, reguleren en uiten.
 • Verbeteren en versterken van het vormen en onderhouden van relaties met anderen.
 • Het versterken van het ouderlijk reflectief functioneren. Ouders helpen de capaciteit te ontwikkelen om nieuwsgierig te zijn naar de gedachtes, gevoelens, behoeftes en intenties van hun kind. Helpen hen te beseffen dat deze verschillend kunnen zijn van hoe zijzelf denken en voelen en wat de invloed van hun gedrag op het kind is en andersom (de interactie tussen ouder en kind)

 Lees meer over deze behandeling

Uitbreiding MST teams in Amsterdam

MST team Amsterdam

 

In Amsterdam is begin juli een tweede behandelteam voor de behandeling Multi Systeem Therapie gestart. Hiermee is de behandelcapaciteit verdubbeld. Beide teams doen behandelingen bij de gezinnen thuis in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Midden- en Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Gooi en Vechtstreek.

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve evidence based behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting.
Het is een therapie aan huis en richt zich op de levensgebieden waarin de jongere problemen ondervindt.  Samen met de ouders en andere betrokkenen bij het gezin, brengt de MST-therapeut in kaart welke factoren het probleemgedrag van de jongere stimuleren of juist afremmen. De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij het gezin thuis.

Supervisoren van de behandelteams zijn beschikbaar voor overleg over mogelijke aanmeldingen. Bel hiervoor naar Anneke Wensink (06 – 12 47 12 04) of Renée Rietveld (06 – 82 79 89 29).

Lees meer over deze behandeling.

 

Nieuwe succesvolle KUK groepen van start in West-Brabant en Den Bosch / Eindhoven

 KUK

Werkt u momenteel met een gezin waarbij u zich zorgen maakt over de gedragsproblemen en of ontwikkelproblemen van kinderen terwijl er ook moeilijke samenwerkingsproblemen spelen in vechtscheidingssituaties?
Het behandelprogramma voor vechtscheidingsproblemen genaamd Kinderen uit de Knel (KUK) zetten we steeds vaker in als tussenstap om tot systeembehandeling te komen in de vorm van MST, FFT of algemene systeemtherapie. Deze koppeling biedt perspectief voor ouders die naast de moeilijke onderlinge samenwerking ook bezorgd zijn over de ontwikkeling van hun kind(-eren). Heeft u vragen over het programma, neem dan contact met ons op. Ons Klantburo is telefonisch bereikbaar op (088) 7656 216 en via klantburo@deviersprong.nl.

We merken dat het handig is om u als verwijzer meer ondersteuning te bieden om tot deelname aan KUK te komen met ouders. Het blijft een enorme uitdaging om hen te motiveren en te ondersteunen om in hulpverlening aan de vechtdynamiek te werken. We richten hiervoor momenteel een step up traject in. We houden u graag op de hoogte van deze ontwikkeling.

In Den Bosch starten in oktober dit jaar en in februari 2019 nieuwe KUK groepen. In Bergen op Zoom starten in november/december 2018 nieuwe groepen. Omdat het voorbereidende motivatie en intake werk in afstemming met ouders vaak veel tijd in beslag neemt, hopen we dat het u lukt cliënten zo snel mogelijk aan te melden voor de komende groepen. We denken hierin natuurlijk altijd graag met u mee. Heeft u vragen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Meer informatie over KUK en onze contactgegevens vindt u hier.

 Jubileum 

40 jaar KKP-TA

 

 

KKP-TA staat voor kortdurende klinische psychotherapie volgens de Transactionele analyse. De KKP-TA biedt cliënten met een persoonlijkheidsstoornis die, veelal na eerdere behandelingen, zijn vastgelopen in hun functioneren, een kortdurende (13 weken) intensieve specialistische behandeling. De behandeling maakt het mogelijk de rigide manieren waarop cliënten met zichzelf en anderen omgaan duurzaam te veranderen.

Bekijk op ons videokanaal het persoonlijke verhaal van Yuri. 

In oktober 2018 viert de KKP-TA haar 40ste verjaardag. In deze 40 jaar heeft de Viersprong ruim 3.000 cliënten behandeld en geholpen. En daar zijn we trots op!

Lees meer over deze behandeling.

Onderzoek 

Zelftest geupdate

 

 

De LPFS-BF 2.0 is een korte vragenlijst voor het screenen van de ernst van persoonlijkheidsproblematiek. Hij is ontwikkeld vanuit de Viersprong. De lijst vraagt naar beperkingen in zelf- en interpersoonlijk functioneren (in lijn met het alternatieve model voor persoonlijkheidsproblematiek, DSM-5). 
De korte vragenlijst is bedoeld om de ernst van persoonlijkheidsproblemen in kaart te brengen. Hij kan zowel als screener worden gebruikt als om behandelvoortgang te meten. De lijst is inmiddels in 16 talen vertaald, onder meer in Perzisch en Pakistaans.

Klik hier om naar de zelftest te gaan.

Huisvesting 

Uitbreiding in Halsteren en Rotterdam  

Hoofdingang gebouw ABC Halsteren

 

De Viersprong groeit!

In Halsteren zijn we verhuisd naar het ABC-gebouw op ons terrein aan De Beeklaan 2.

In Rotterdam gaan we een extra verdieping betrekken in het HNK-gebouw aan de Westblaak 180.

 

Training MBT-Nederland  

MBT Early!

Nieuwe training van MBT Nederland

Wanneer: 3 oktober 2018

Locatie: Golden Tulip Keyser Breda

 Accreditatie is aangevraagd bij SKJ, FGzPt, NVRG, NIP/NVO, NVvP en NVP

Het tijdig herkennen en behandelen van Borderline-problematiek bij jongeren (vanaf 12 jaar) is nu mogelijk met MBT-Early!

Deze training leidt deelnemers op in MBT-early, een vroege-interventieprogramma voor jongeren in een vroeg stadium van ontwikkeling van borderline problematiek.

Theoretisch wordt ingegaan op:

 • het paradigma van vroege interventie in de GGz;
 • de toepasbaarheid bij borderline persoonlijkheidsproblematiek;
 • een model van klinische stadiëring voor BPS.

 Praktisch wordt geoefend met:

 • casusmateriaal om de indicatie te stellen;
 • rollenspelen waarin belangrijke programma-onderdelen van MBT-early ingeoefend worden.

Klik hier voor meer informatie. 

Trainingen Viersprong Academy  
Training ‘Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheids-functioneren DSM-5’ (STiP-5.1)

Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5?

In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken.

 • 19 september 2018 – Breda
 • 7 december 2018 – Amsterdam

Accreditatiepunten: NIP: 4 / FGzPt: 4 / NVvP: 4.

Meer informatie en direct inschrijven, klik hier.

Komt u in aanraking
met cliënten met een (mogelijke) persoonlijkheidsstoornis?

Training Persoonlijkheids-stoornissen bij volwassenen of adolescenten

Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen en hoe kunt u ze herkennen? Welke behandelingen werken en hoe kunt u het best een contact aangaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis?

In deze training gaat u samen met onze specialist aan de slag met uw vragen. U krijgt praktische tips en handvatten voor zowel de herkenning als begeleiding van persoonlijkheidsstoornissen.

 • 12 september 2018 – Training PS bij volwassenen – Breda
 • 10 oktober 2018 – Training PS bij adolescenten – Breda

Accreditatie bij o.a. V&VN / RVS / Registerplein / LV POH-GGZ / SKJ

Bekijk de trainingskalender.

Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

In deze driedaagse training krijgt u de 6-stappenmethodiek aangeleerd en ingeoefend. Na deze training kan u zelfstandig aan de slag met dit model

 • 9, 23 en 30 november 2018 – Amsterdam

Accreditatie is aangevraagd bij NIP en FGzPt.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

 

Wachttijden 
Een overzicht van onze wachttijden is hier te vinden.

 

Vacatures 

De Viersprong breidt uit en dat betekent dat we mooie vacatures hebben. Bent u of kent u iemand die op zoek is naar een mooie nieuwe uitdaging, bekijk dan ons vacatureoverzicht.  

Volg ons ook op LinkedIn.


Heeft u behoefte aan overleg?
Een cliënt aanmeldenOnze wachttijden — Contact 

Aanmelden nieuwsbrief:
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Of hebt u zich per ongeluk afgemeld?
Meldt u zich dan hier weer aan.