Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index
Lees voor
Translate

Aanvullende diagnostiek bij systeeminterventies

Aanvullende diagnostiek bij systeeminterventies: wat onderzoeken we?

De inhoud van elk psychodiagnostisch onderzoek is anders. Dit hangt af van de vragen die we willen beantwoorden met behulp van het onderzoek. Deze vragen worden bij de eerste afspraak met je besproken.

Meestal heeft jouw behandelaar of verwijzer een specifieke onderzoeksvraag die hij of zij beantwoord wil zien. Maar het kan ook zijn dat je zelf een vraag hebt.We vinden het belangrijk dat je zelf kunt meedenken met het onderzoek. Aarzel niet om vragen te stellen en ons te laten weten wat je denkt en nodig hebt voor een goede samenwerking. De bedoeling is om resultaten uit het onderzoek te halen die jou verder kunnen helpen.

Hoe zien onderzoeksvragen er uit?

Er zijn een heleboel onderzoeksvragen te verzinnen die bijvoorbeeld gaan over intelligentie, geheugen en concentratie of over wie je bent als persoon. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

 • Welk type school is het meest geschikt voor mij?
 • Heb ik ADHD?
 • Waar komt mijn boosheid vandaan?
 • Hoe ziet mijn persoonlijkheid eruit?
 • Heb ik een depressie?

Hoe lang duurt een onderzoek voor aanvullende diagnostiek bij systeeminterventies?

Een psychologisch onderzoek bestaat normaal uit twee tot drie afspraken die ongeveer twee tot drie uur duren. Natuurlijk krijg je tussendoor de ruimte om even te pauzeren. Het niet nakomen van de afspraken maakt dat een onderzoek langer duurt. Het is dus belangrijk dat je komt! Ook is belangrijk dat je geen drugs of alcohol gebruikt voorafgaand aan het onderzoek. Dit kan de resultaten van het onderzoek negatief beïnvloeden, waardoor we je niet het juiste advies kunnen geven.

Krijg ik te horen wat de resultaten van het onderzoek zijn?

Het onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek waarin we de uitkomsten van het onderzoek met je bespreken. Afhankelijk van je leeftijd wordt het adviesgesprek samen met je ouders, verzorgers of voogd of alleen gedaan. Soms is ook de verwijzer aanwezig, maar pas na toestemming van jou en van je ouders, verzorgers of voogd.

Wat moet ik allemaal doen tijdens het onderzoek?

Tijdens een psychodiagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren om gegevens over jou te verzamelen. De meest voorkomende manieren worden hieronder beschreven. Vraag de psycholoog gerust om uitleg over het nut van bepaalde testen.

 • Een interview (gesprek) maakt in de meeste gevallen deel uit van het onderzoek. Een gesprek is voor de psycholoog een belangrijke manier om informatie te verzamelen en ideeën over de oorzaak of achtergrond van problemen te formuleren.
 • Het intelligentieonderzoek wordt gedaan wanneer we iets willen weten over je intellectuele capaciteiten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het oplossen van puzzels of het beantwoorden van vragen.
 • Het invullen van vragenlijsten kan helpen bij het beantwoorden van vragen over bijvoorbeeld je persoon, je klachten of je interesses. Er kunnen ook teken- en schrijfopdrachten afgenomen worden of tests waarmee gekeken wordt naar je inzicht in sociale situaties.
 • Soms is het nodig je geheugen, je aandacht en concentratie te onderzoeken. Dit gebeurt in een neuropsychologisch onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit allerlei opdrachten zoals het onthouden van een rij woorden of het natekenen van een figuur.
 • Soms wordt er in het onderzoek dieper ingegaan op mogelijke ernstig probleemgedrag en/of delicten. Dit heet een risicotaxatie. In een gesprek wordt gekeken hoe je gedrag tot stand is gekomen, welke zaken er aan hebben bijgedragen, wat er nodig is om herhaling te voorkomen en wat de kans op herhaling is.
 • Ook kan het zijn dat je wordt uitgenodigd voor een psychiatrisch consult. Een psychiater is een arts die veel weet over problemen en ziektes bij jongeren zoals angst- en stemmingsklachten. Een psychiater mag eventueel ook medicijnen voorschrijven.

Een psychodiagnostische test is toch maar een momentopname?

Het misverstand bestaat dat de psychodiagnostische test een momentopname is. Dit zou betekenen dat het resultaat van de test op een ander tijdstip totaal anders zou kunnen zijn. Deze gedachte klopt niet. De meting vindt inderdaad plaats op enkele momenten, maar de conclusies uit het onderzoek zijn langer geldig. Tests zijn over het algemeen zo gemaakt dat de uitkomsten van de test redelijk stabiel zijn. Wel is het een feit dat mensen veranderen. De uitkomsten van psychodiagnostisch onderzoek verliezen dan ook over langere tijd geleidelijk hun waarde. Over het algemeen is het zo dat psychologische rapporten één à twee jaar geldig blijven. Daarna kan er eventueel opnieuw worden getest.

Wat zijn mijn rechten?

Bij een psychologisch onderzoek heb je de volgende rechten:

 • Je hebt recht op voldoende en juiste informatie over het testonderzoek.
 • Al je gegevens moeten strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • Je hebt recht op inzage in het rapport, voordat het naar de behandelaar of intaker wordt verzonden.

Op verzoek is de psycholoog verplicht je een kopie van het rapport te verstrekken.

 • Je hebt het recht de rapportage aan de opdrachtgever (aanvrager van het onderzoek) tegen te houden.
 • De rapportage moet niet meer bevatten dan voor de beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk is.
 • Je hebt het recht feitelijke onjuistheden te corrigeren of als de rapportage meer bevat dan voor de beantwoording van de vraagstelling noodzakelijk is.

Als je hier vragen over hebt, of meer uitleg wilt, bespreek dit dan gerust tijdens de gesprekken.

En als ik een klacht heb?

Wanneer je klachten hebt over de gang van zaken tijdens het onderzoek, adviseren we je deze eerst te bespreken met de Gezondheidszorgpsycholoog of Klinisch psycholoog die het onderzoek verzorgt. Klachten over het psychodiagnostisch onderzoek kun je ook schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de Viersprong. Het indienen van een klacht heeft geen gevolgen voor het psychologisch rapport. Alles over klachtenbehandeling bij de Viersprong lees je op deze pagina.

Terug naar Intake, indicatiestelling en diagnostiek