Let op: U gebruikt Internet Explorer. Voor een optimale weergave en werking adviseren wij een andere browser te gebruiken. Zoals Microsoft Edge (Al aanwezig op uw computer) of Google Chrome.

Cliënten geven ons een

7,8

Aanmelden voor Kinderen uit de Knel

Aanmelden voor Kinderen uit de Knel hoe werkt dat?

Ouders kunnen zich telefonisch aanmelden voor deze behandeling. Uiteindelijk kan deelname enkel doorgaan wanneer beide ouders willen meedoen. Ondersteuning in de motivatie hiertoe, wordt na overleg graag door de Viersprong geboden. Verwijzers kunnen ook aanmelden. Na overleg met de verwijzer moeten de ouders zich zelf ook nog aanmelden.

U kunt zich tijdens kantooruren telefonisch aanmelden. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie:

 • Regio Rotterdam Rijnmond:  tel 088 76 56 501 / 06 11 60 26 77
 • Regio Zuidwest-Nederland: tel. 088 76 56 707 / 06 42 25 50 83
 • Regio Den Bosch/Eindhoven: tel. 088 76 56 601 / 06 51 49 35 48

Nadat u telefonisch contact hebt gehad kunt u het aanmeldformulier hieronder invullen. Geeft u daarin aan met wie u hebt gesproken.

We vragen in het formulier o.a. om een verwijsbrief van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of een beschikking van de gemeente.

Wat moet in de verwijsbrief van de arts staan:.

 • NAW-gegevens van de (instelling van de) verwijzer
 • AGB-code verwijzer (persoonsgebonden)
 • Functie verwijzer
 • Expliciete vermelding: Verwijzing naar specialistische GGZ
 • Reden verwijzing (korte beschrijving van klacht/aard van de aandoening)
 • Datum verwijzing
 • Handtekening
 • NAW-gegevens cliënt
 • Geboortedatum cliënt

Download hier een blanco verwijsbrief.

Wij controleren na aanmelding eerst of de Viersprong een contract heeft met de gemeente waar de ouder met gezag woont, voor de soort zorg die wordt gevraagd. We nemen contact op met de contactpersoon bij de gemeente om de aanmelding te melden of beschikking aan te vragen.

Om administratieve redenen is het nodig om bij het eerste gesprek het paspoort of de identiteitskaart van de kinderen te tonen.

Zodra de aanmelding binnen is, wordt een intakegesprek gepland met de beide ouders gezamenlijk en een intakegesprek met elke ouder apart. Wanneer na de intakegesprekken met ouders tot deelname aan behandeling wordt besloten, vindt er een intakekennismakingsgesprek met de kinderen plaats. Bij aanvang vindt er bovendien een netwerkbijeenkomst plaats, waarin de familieleden en/of andere belangrijke personen voor het gezin geïnformeerd worden over de behandeling.

Het aanmeldformulier

Samenwerking is van belang om uw verwijzing goed in behandeling te kunnen nemen

Aan het einde van onderstaand formulier vragen we u om informatie van eerdere behandelingen en persoonlijkheidsonderzoeken (diagnostische informatie en belangrijke behandelverslagen). Stuurt u s.v.p. deze informatie mee zodat we goed kunnen screenen en u en uw cliënt professioneel, tijdig en eerlijk feedback kunnen geven.

Cliënt aanmelden

Meer informatie