All posts by Buro26

Lees voor
Translate

NJi erkent MST behandeling op het hoogste niveau: Meest effectieve behandeling voor zeer lastige puber

NJi erkent MST behandeling

Wetenschappelijk is bewezen dat de resultaten van MST (Multi Systeem Therapie), op de korte en lange termijn, beter zijn dan de resultaten van andere behandelingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Reden temeer voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de interventie op het daartoe hoogste niveau, ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ op te nemen in haar databank. » Lees meer