All posts by Buro26

Lees voor
Translate

Joost Hutsebaut benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’

Onze medewerker Joost Hutsebaut (behandelaar en onderzoeker) is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan Tilburg University! 

Lees meer in het persbericht.

Tilburg University heeft klinisch psycholoog Joost Hutsebaut benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’. Zijn leerstoel is ingesteld door de Viersprong, een landelijke organisatie gespecialiseerd in de behandeling van problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. De tol van persoonlijkheidsstoornissen is zowel individueel als maatschappelijk hoog. De universiteit is dan ook blij met Hutsebauts aanstelling en hoopt dat zijn onderzoek en onderwijs eraan bijdragen om individueel leed en maatschappelijke schade, veroorzaakt door persoonlijkheidsstoornissen, zo veel mogelijk te voorkomen. 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Prachtige kunstwerken ontvangen van tevreden oud-cliënt

Dinsdag 9 ontvingen wij twee prachtige kunstwerken (gemaakt door kunstenaar Sven Kroner) van een oud-cliënt van de Viersprong. Deze oud-cliënt volgde in 1978 de behandeling KKP-TA (kortdurende klinische transactionele analyse). Nadat de oud-cliënt al meerdere behandelingen had gevolgd die niet toereikend waren, heeft de KKP-TA zijn leven een positieve wending gegeven. Daar profiteert hij vandaag de dag nog steeds van. Hij is zijn eigen kunstgalerij begonnen en is daarin heel succesvol geworden. Om de Viersprong te bedanken, schenkt hij deze kunstwerken. We zijn er trots op dat de Viersprong het verschil heeft kunnen maken in het leven van de cliënt en zijn ontzettend dankbaar voor voor dit mooie kunstwerk!
 
Meer weten over de KKP-TA? Kijk hier. Momenteel is er een korte wachttijd. Neem contact op met ons klantburo voor meer informatie via 088-7656 216 of klantburo@deviersprong.nl

Foto MST-PSB sexting teenager
Lees voor
Translate

Verhaal van een moeder die haar dochter wil beschermen tegen sexting

Ik ben een alleenstaande moeder en samen met mijn zoon en dochter heb ik heel wat doorgemaakt. Eindelijk heb ik werk gevonden en in ons nieuwe huis probeer ik de rust te krijgen die we zo nodig hebben. Het is hard werken, want met mijn dochter gaat het niet zo goed. Mijn instinct zegt dat er van alles gaande is, maar ik kom er maar niet achter wat. Ze is vaak weg zonder dat ik weet waar ze is, ze zit voortdurend op haar telefoon en soms bellen er jongens en meiden die ik niet ken. Ik probeer uit alle macht informatie van haar te krijgen, maar dan krijgen we alleen maar meer ruzie. Dan hoor ik via via dat er naaktfoto’s rondgaan van onze dochter, sexting dus. Dit geeft alleen maar meer zorgen en ik ben bang dat ze in handen van een loverboy is gevallen. Als ik besef dat het zo niet langer kan, bespreek ik het met mijn huisarts en worden we doorgestuurd naar MST-PSB van De Viersprong.

We kunnen vrij snel starten met therapie en eigenlijk had ik verwacht dat de therapeut met mijn dochter aan de slag zou gaan. Aangezien ik de moeder ben en het weer moet oppakken als hulpverlening weg is, starten we met een plan die ervoor moet zorgen dat ik meer grip krijg op mijn dochter. Ik vind dat lastig, want het betekent in eerste instantie dat ik nog meer op mijn bordje krijg. Maar al snel merk ik dat het wel werkt en dat ze vaker thuis is. We hebben het in de therapie over de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe het komt dat mijn dochter zoveel bezig is met seks, jongens en aandacht vragen. Ik leer met haar hierover te praten, maar ook om duidelijke regels en afspraken neer te zetten. We doen een soort spel over hoe je je seksuele grenzen bewaakt en wat wel en niet kan en mag. Zelfs  mijn zoon doet mee. Persoonlijk vind ik het het aller moeilijkst om hulp vragen te vragen bij de situatie waarin wij nu zitten. Eigenlijk ben ik gewend om alles alleen te doen en weten mijn zus en mijn beste vriend niet zo goed wat er aan de hand is met mijn dochter. Omdat het mij helpt om hierover te praten, vertel ik hen stapje voor stapje, met de hulp van de therapeut, wat er thuis speelt. Mijn angst dat ze mij het kwalijk nemen klopt natuurlijk niet, dat wist ik achteraf wel, maar toch is het moeilijk. Ze willen mij juist helpen en eigenlijk vind ik het wel fijn, want op dagen dat ik werk is mijn dochter nu bij haar tante en hoef ik mij geen zorgen te maken dat ze wegloopt.  Mijn dochter is best veel veranderd, maar ik nog meer. Omdat er meer duidelijkheid is, durf ik haar steeds meer te vertrouwen. Er is meer rust gekomen in huis en we kunnen eindelijk gaan leven in plaats van óverleven.

Meer weten over de MST-PSB behandeling?
Lees dan hier verder.

Lees voor
Translate

Twee nieuwe leden in raad van toezicht de Viersprong

Imke Frijters en Saskia van der Wouden zijn benoemd in de raad van toezicht van de Viersprong.  

Imke Frijters heeft na haar studie economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij een aantal ministeries gewerkt. In het dagelijks bestaan is Imke zelfstandig interim manager en organisatie adviseur. Ze voert opdrachten uit in het publieke domein, waaronder onderwijs, jeugdzorg, gemeenten, culturele instellingen en ministeries. Zij was op interim basis onder meer directeur bij de Jeugdautoriteit en de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Haar expertises zijn financiën en bedrijfsvoering, organisatie(her)inrichting en organisatieverandering, strategie en positionering. Daarnaast is Imke een ervaren toezichthouder in het middelbaar beroepsonderwijs, bij woningcorporaties en gehandicaptenzorg.

Saskia van der Wouden is sinds enkele jaren werkzaam als directeur behandelzaken bij GGz Centraal regio Flevoland. Ze is opgeleid tot kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. In de afgelopen jaren heeft ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies gehad, waaronder lid raad van toezicht bij ggz-instelling Emergis. Als het gaat over het inhoudelijk werken dan ligt haar passie bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen en herstel bevorderend werken.

Bestuurders Hester den Hartog en Walter Franken: “Wij zijn blij met de nieuwe versterking van de raad van toezicht en kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

Lees voor
Translate

MST-er Naomi Owens genomineerd voor Whatever It Takes award

Naomi Owens, MST therapeut in team West-Brabant West, werd door haar supervisor Suzanne Pruijssers aangemeld voor de Whatever It Takes (WIT) award die MST Services (Amerika) ieder kwartaal uitreikt. Vervolgens werd Naomi ook daadwerkelijk genomineerd door MST Services, waarmee ze de WIT ook daadwerkelijk kan winnen.

Aan de nominatie is een mooi succesverhaal verbonden dat Naomi en Suzanne hieronder graag met je delen. Hierin lees je gelijk terug waarom Naomi aangemeld werd en hoe een MST therapeut een grote rol kan spelen in de maatschappelijke omgeving rondom jongeren die worstelen met problemen en hun naasten. Naomi zette een bijeenkomst op voor ouders die met andere ouders wilden brainstormen over de problemen van hun kinderen en de struggle waarmee zij zelf te maken hebben.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Inge van Laer, Hilde de Saeger en Maarten VanHoyland winnen de Rorschach Literature Award!

Inge van Laer (gezondheidszorgpsycholoog bij de Viersprong) schreef samen met Hilde de Saeger (specialismeleider diagnostiek bij de Viersprong) en Maarten VanHoyland het winnende artikel: Implementation of the Rorschach in an evidence-based setting: A sisyphean task?! Klik hier om het te lezen. Het artikel is geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Rorschach en de implementatie hiervan, maar mogelijk ook om handvaten te hebben omtrent hoe nieuwe zaken te implementeren wanneer er vooroordelen over bestaan.Inge: “Het artikel gaat over hoe wij de Rorschach inmiddels 12 jaar geleden in de Viersprong hebben geïntroduceerd. De Rorschach is één van de meest onderzochte psychologische testen en tegelijkertijd waarschijnlijk ook de test waar de meeste vooroordelen over bestaan. Dat is vooral de uitdaging geweest bij de implementatie van deze test, namelijk draagvlak creëren bij management, vervolgens teams en collega’s en uiteindelijk ook bij cliënten. De wijze waarop het ons gelukt is, is door niet op te boksen tegen vooroordelen maar in te zetten op samenwerking vertrekkende vanuit begrijpen waar de tegenstand vandaan komt en daarover in gesprek gaan.”

» Lees meer

Jonge dader seksueel grensoverschrijded gedrag
Lees voor
Translate

MST-PSB in de praktijk

Hoe een gezin in een MST-PSB traject belandt en er uiteindelijk sterker uitkomt

Wij zijn twee hardwerkende ouders, die altijd onze kinderen hebben willen beschermen. We hebben ze goed opgevoed. Maar dan ontdekken we dat onze zoon porno kijkt. Best wel veel ook.  We praten er met hem over en bedenken wat regels. Het gaat een tijdje goed. Maar op een gegeven moment staat de politie op de stoep met de mededeling dat hij seksuele handelingen heeft verricht met een klein jongetje. Ons leven staat op zijn kop. Onze zoon lijkt onze zoon niet meer en eigenlijk weten we niet wie we moeten geloven. We zijn boos, maar ook geschrokken en schamen ons als we over straat lopen.

Via de politie komen we bij de jeugdbescherming terecht. Door de hulpverlener worden we bij de Viersprong aangemeld voor MST-PSB. Er komt 3 keer per week een therapeut bij ons thuis die met ons als ouders en het gezin aan de slag gaat. We kijken eerst waardoor onze zoon in deze situatie terecht is gekomen, waardoor het seksueel grensoverschrijdende gedrag gekomen is. Gelukkig krijgt niemand de schuld van wat er gebeurd is. We maken een veiligheidsplan, onderzoeken samen met de therapeut en onze zoon de oorzaken. Hieruit komt een duidelijk plan waarmee we gaan werken.   Ook kijken we naar waarom hij het zo moeilijk vindt om vrienden mee naar huis te nemen en wat we moeten vertellen tegen zijn kleinere zusje. We voeren moeilijke gesprekken, waarin we met de hulp van de therapeut met onze zoon bespreken wat hij heeft gedaan. Dit bereiden we eerst uitgebreid voor met de therapeut. Ze zit erbij als we met hem praten hierover en ze helpt ons hiermee.  Want als hij dit kan vertellen aan ons als ouders, dan kan hij in het vervolg alles waar hij mee zit vertellen. We leren hoe we anders kunnen reageren op elkaar, wat onze zoon nodig heeft om zich aan de grenzen te houden en gelukkig kunnen we af en toe zelfs ook lachen. Na 7 maanden snapt onze zoon heel goed waarom het niet goed is wat hij heeft gedaan, maar kunnen we het er nu wel met zijn allen over hebben en achter ons laten. Hij heeft zelfs een excuusbrief geschreven. We zijn trots op hem, maar ook op hoe we dit als gezin hebben gedaan en op alle positieve veranderingen die we hebben gerealiseerd.

Wilt u meer weten over de MST-PSB behandeling bij de Viersprong?
Lees dan hier verder.

Lees voor
Translate

Onverwachte resultaten van gezinsgericht werken in de gesloten jeugdzorg in combinatie met systeeminterventies


Tussen 2016 en heden is een landelijke en door ZonMw gesubsidieerde studie naar gezinsgericht werken (GGW) in de gesloten jeugdzorg – lees JeugdzorgPlus (JZ+) – uitgevoerd. Hieraan namen 7 JeugdzorgPlus instellingen, groepsmedewerkers en 405 gezinnen deel. Het betrekken van ouders en het informele sociale netwerk bij de behandeling van jongeren is niet alleen een belangrijke doelstelling van de transformatie van de jeugdzorg (zie ook actieprogramma Zorg voor de Jeugd van de overheid) maar ook een inhoudelijke pijler van de behandeling. De problemen van de jongere en het systeem zijn vaak niet los van elkaar te behandelen. Eerder onderzoek wijst uit dat behandelresultaten van jongeren vaak positiever zijn wanneer ouders onderdeel zijn van de behandeling. Ondanks dat verwacht wordt dat gezinsgericht werken in de JZ+ gunstige effecten heeft, is er nog geen onderzoek waaruit blijkt dat dit daadwerkelijk zo is.
» Lees meer

Lees voor
Translate

Mooie grote subsidie voor onderzoek naar (kosten)effectiviteit van MBT-early

De Viersprong heeft in samenwerking met Mentaal Beter, GGZ Breburg en Tranzo een subsidie van ZonMW gekregen om onderzoek te doen naar de werkzaamheid van vroege interventie bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze subsidie zal ons toelaten om onderzoek te doen naar MBT-early, een behandeling voor jonge pubers met borderline, die zes jaar geleden ontwikkeld werd binnen de Viersprong.​​​​​​​

» Lees meer

MBT-A cliënt op stoel
Lees voor
Translate

Ervaring van een 14-jarige met het programma MBT-A

Hoe het met mij ging voor de behandeling

Een paar jaar geleden (ik was een jaar of 13) voelde ik me waardeloos over mezelf en voelde ik me alleen. Niemand begreep me, ik voelde me boos op andere mensen en begon een muur om me heen te bouwen. Ik vond het moeilijk om bij mijn gevoelens stil te staan dus dan ging ik liever blowen. Op school vond ik het moeilijk om mezelf te concentreren en kreeg ik paniekaanvallen als ik proefwerken moest maken, dus docenten maakten zich ook zorgen. 

» Lees meer

Zwangere vrouw MBT Parents bij huilbaby
Lees voor
Translate

Ervaring van een jonge moeder met het programma MBT-Parents

Tijdens de zwangerschap

We waren allebei heel erg blij met de zwangerschap en de komst van ons eerste kindje. De eerste maanden voelde het heel goed, maar naarmate de zwangerschap vorderde en de bevalling dichterbij kwam werd ik steeds vaker overvallen door angst en paniek. Angst voor de bevalling, angst dat er iets ernstig mis zou zijn met ons kindje en angst dat ik niet in staat zou zijn een goede moeder te zijn. De meest vreselijke gedachten kwamen in mijn hoofd op en soms zelfs zo erg dat ik het liever allemaal niet meer wilde. Als ik er voorzichtig iets over probeerde te zeggen voelde het alsof niemand mij begreep en al snel besloot ik mijn mond te houden en te doen alsof alles goed ging.
Een tweede moeilijk moment kwam toen ik hoorde dat we een zoon kregen. Ik schaam mij nog steeds voor de gedachte, maar ik had gehoopt op een dochtertje. Zelfs tegen mijn man heb ik dit toen niet durven zeggen.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Verdienen aan Jeugdzorg? Niet bij Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong

Afgelopen weekend schreven onderzoeksjournalisten van Follow the Money en het Brabants Dagblad uitgebreid over de enorme winsten die sommige private aanbieders van jeugdhulp en dagopvang maken in de regio Hart van Brabant. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben meegewerkt aan het onderzoek Follow the Money. We juichen het toe dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart. Er zit een weeffout in het systeem, namelijk dat de tariefstructuur niet passend is voor complexe jeugdhulp. Het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort. Hierdoor komt de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang.

Rendement onder druk

De Viersprong merkt dat in veel regio’s te lage tarieven worden gehanteerd. Kostenstijgingen worden niet automatisch vertaald in hogere tarieven waardoor behandelmarges in toenemende mate onder druk komen te staan.

Schril contrast

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen, omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”.  Ze noemen niet dat zij vooral kinderen en gezinnen met lichte problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties zoals Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong terecht komen. Zorg en behandeling die vanwege de complexiteit nu eenmaal meer kost.

Niet in een hokje

Een kind of gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; het gaat vaak om een combinatie van problematiek op het gebied van GGz, ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking en/of jeugd- en opvoedproblemen. Amarant, Sterk Huis, GGz Breburg en de Viersprong hebben dan ook vaak elkaars expertise nodig. Wij durven het aan met gemeenten één opdracht af te spreken. Maar dan moeten we wel samen de uitgangspunten ontwikkelen en de grote administratieve lasten waar wij, net als gemeenten zelf, mee te maken hebben drastisch inperken. Onze boekhouding hebben wij geopend voor de onderzoeksjournalisten en openen wij ook graag voor gemeenten.

Wat willen wij?

De jeugdzorg die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. Maak onderscheid in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichte problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.

Van follow the money, naar follow the child.

Boek en Appel voor leerkracht basisschool
Lees voor
Translate

“Ik mag mezelf uiten. Dat heb ik bij de Viersprong mogen leren, gelukkig ook tijdens de Corona-periode”

Lisette is een enthousiaste vrouw, die zich met hart en ziel inzet voor haar baan in het onderwijs.
Tot zover niets aan de hand. Maar Lisette kan te lang en te hard werken en zo over haar grenzen heen gaan. Vervolgens slaapt ze ’s nachts niet goed en lijdt haar concentratie overdag hieronder.  Zo ontstaat er een negatieve spiraal. Deze probeert Lisette te doorbreken, ze zoekt naar oplossingen, waar gaat het toch fout? Ze begint te piekeren. Dat helpt niet, ze komt er niet uit. Uiteindelijk raakt Lisette oververmoeid en moet ze zich ziek melden bij haar werk. Dat was geen gemakkelijk besluit. Maar haar lichaam kòn echt niet meer. Als ze zich na een aantal maanden iets beter begint te voelen gaat ze over haar situatie in gesprek met haar huisarts. Ze bespreken dat dit harde werken en het vervolgens oververmoeid raken een patroon is bij Lisette dat zich twee keer eerder heeft aangediend.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong ontwikkelt leidraad behandelmodificatie

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin heeft een kwetsbare groep cliënten in zorg, voor wie continuïteit van zorg belangrijk is. We behandelen cliënten op onze locaties en in hun thuissituatie. De coronacrisis stelde ons voor een grote uitdaging om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. 

De Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin kent twee TOPGGz-afdelingen; Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren en Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. We hebben een kwetsbare groep cliënten in zorg, voor wie continuïteit van zorg belangrijk is. We behandelen cliënten op onze locaties en in hun thuissituatie. De coronacrisis stelde ons voor een grote uitdaging om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. 

Uiteraard hebben we, net als andere ggz-instellingen te maken met het beleid van het RIVM, maatregelen van de Rijksoverheid en de richtlijn ggz en corona. Zowel beleid als richtlijnen werden herzien en geactualiseerd, op basis waarvan wij ons interne beleid ook noodgedwongen moesten wijzigen. Vanaf de start van de coronacrisis hebben we gewerkt met een interne leidraad. Inmiddels hebben ook wij intern verschillende versies van de leidraad gepubliceerd. Daar waar we in een eerste versie vooral geprobeerd hebben zoveel mogelijk face-to-face te blijven doen, zijn we in een nieuwe versie overgestapt op videobellen en werken we met de nieuwste versie weer toe naar face-to-face contacten. 

Leidraad behandelmodificatie belangrijk middel
De leidraad behandelmodificatie, bestaande uit bijna 40 pagina’s, gidst de behandelaren door de verschillende behandelmodificaties. Hij is samengesteld door onze inhoudelijke specialisten (specialismeleiders), de geneesheer-directeur, manager RD&E en de zorgmanagers.  
In de leidraad:
•    staan de consequenties van alle richtlijnen op onze zorgpaden;
•    worden drie verschillende categorieën van voortzetting van de behandeltrajecten beschreven;
•    staan richtlijnen en voorkeur keuzes voor cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden contacten;
•    worden voor alle vijf de specialismes mogelijke behandelvormen uitgewerkt;
•    staan tips voor behandelen via videobellen; 
•    staan richtlijnen en tips voor het herstarten van face-face-contacten op locaties met in achtneming van 1,5 meter afstand;
•    staan richtlijnen, tips en creatieve oplossingen voor het behandelen van cliënten/gezinnen in thuissituaties;
•    staan richtlijnen en tips voor medewerkers die niet-cliëntgebonden werkzaamheden verrichten;
•    staat de veiligheid van medewerkers en cliënten bij alle beslissingen die gemaakt moeten worden voorop!

Om onderdelen uit de leidraad te kunnen beschrijven, hebben behandelaren hun kennis en ervaring gedeeld. Ze trokken er bijvoorbeeld een middag voor uit, schreven mogelijke scenario’s en speelden die na. Denk aan wat als een cliënt ineens stopt tijdens een behandeling via videobellen? Wat als er geen connectie tot stand komt tussen de behandelaar en cliënt? Zo zijn er veel tips ontstaan en gedeeld over hoe binnen iedere methodiek videobellen een plek te geven. Overal is heel zorgvuldig over nagedacht en vervolgens is het uitgewerkt in kaders, voorbeelden en tips in de leidraad.

Hoe werd deze leidraad geïmplementeerd?
Het belangrijkste doel van de leidraad is om samen met de cliënt tot een aangepast behandeltraject te komen. Dat biedt duidelijkheid voor de cliënt en de behandelaar en gebeurt op basis van shared decision making. Dit is voor iedere cliënt, behandelaar, behandelprogramma en locatie weer anders. Vandaar dat er op iedere locatie een lokaal operationeel crisisteam is ingericht. Zij zijn met de leidraad als kader aan de slag gegaan en hebben deze doorvertaald in lokale afspraken waar behandelaren vervolgens mee aan de slag konden. We zagen daarin een grote mate van zelforganisatie als het gaat om deze nieuwe, bijzonder complexe, logistieke uitdaging. Daar zijn we trots op!

Samenwerking met cliënten zorgt voor behandelafspraken naar ieders tevredenheid 
Onze leidraad ging niet alleen in op de behandelinhoud, we hebben ook geprobeerd om samen met cliënten afspraken te maken over hoe hun traject werd aangepast. Hierbij werden keuzes besproken als doorgaan met de behandeling (en dus blijven werken aan verandering). Tijdelijk stopzetten van de behandeling (met beperkte contacten tussentijds). Of voor wie het niet mogelijk was om veranderingsgericht te blijven werken, maar ook niet om de behandeling on hold te zetten, een keuze optie om een aangepast traject te volgen gericht op stabiliseren.

Shared decision making 
80% van de clienten die in behandeling zijn, is samen met de behandelaar individueel akkoord gegaan met de aanpassing van de behandeling. Daarvan kiest 90% voor categorie A, hetgeen staat voor het doorgaan met op verandering gerichte behandeling in aangepaste vorm! Dit behandeltraject volgt zoveel mogelijk het bestaande zorgpad of is een afgeleide/ afgeschaalde versie hiervan. De structuur van de behandelplanbesprekingen en evaluatiemomenten blijft staan en de duur van de behandeling blijft, eventueel met een aanpassing vanwege verminderde intensiteit, gehandhaafd.

Doordat de leidraad duidelijke kaders en richtlijnen biedt, lukte het behandelaren en cliënten om tot dit resultaat te komen. En de flexibiliteit van zowel de cliënt als de behandelaar heeft bijgedragen aan de mooie overeenstemming. Al deze afspraken worden netjes in het cliëntensysteem vastgelegd en gemonitord. 

Creatieve oplossingen 
We hebben diverse mooie en creatieve oplossingen voorbij zien komen. Teams hebben video’s gemaakt en naar hun cliënten gestuurd om hen op de hoogte te houden van hoe de dag van de behandelaar eruit ziet en dat ze aan hun cliënten denken. Er werden zonnebloemzaadjes verstuurd met een warme boodschap dat er aan de cliënten gedacht werd. Multi-systeem therapie werd wandelend in het park, in het zonnetje in de tuin en voor het raam gegeven. Ook hebben we zelf warme en waardevolle reacties van cliënten ontvangen. 

Lees voor
Translate

Praktische tips voor psychodiagnostiek in Coronatijd

Deze Coronatijd vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en oplettendheid van de behandelaar. In de meeste gevallen zijn face-to-face contacten omgezet naar een andere vorm van contact, zoals videobellen. Juist voor psychodiagnostiek, in sommige gevallen een essentieel onderdeel van de behandeling van een cliënt, is videobellen erg ingewikkeld. Het afnemen van bepaalde psychologische tests met een online vragenlijst, is niet mogelijk.  Op verschillende plekken in de samenleving wordt nagedacht over hoe er invulling gegeven kan worden aan het herpakken van fysieke contacten, uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand. Wij denken ook weer na over hoe dit, specifiek voor het doen van psychodiagnostiek, mogelijk is.

De Viersprong helpt behandelaren ook in deze tijd waar ze kan. Onze diagnostiek collega’s hebben een aantal praktische tips uitgewerkt, deze zijn te vinden in dit document en bedoeld ter inspiratie! 

Meer weten over diagnostiek en hoe je dit in de praktijk toe kunt passen. Bekijk het aanbod diagnostiek training, zoals de online SCID-5-S en SCID-5-P training, de AMPD training of TPO(-A) training op www.deviersprongacademy.nl

Lees voor
Translate

Ontwikkelingen t.a.v. MST voor jongeren met autisme

25 maart 2020

De Viersprong krijgt regelmatig de vraag of zij ook Multi Systeem Therapie (MST) kan aanbieden aan jongeren met (kenmerken van) autisme. Echter, op dit moment zijn wij nog niet voldoende geschoold om MST bij deze doelgroep toe te passen. Vandaar dat er aan de ontwikkeling van een handreiking voor therapeuten MST wordt gewerkt, aan de hand waarvan zij MST kunnen toepassen voor jongeren die worden gekenmerkt door een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). In het voorjaar van 2020 heeft de Viersprong een pilot opgestart in de regio Meijerij (Noord Oost Brabant), samen met Buro3O dat gespecialiseerd is in het behandelen van deze jongeren. Eind 2020 is de pilot positief geëvalueerd en is besloten om de pilot te verlengen tot eind 2021.

Lees voor
Translate

Jongeren met borderline kenmerken: welke mentaliserende behandeling past het beste bij welk stadium?

De Viersprong maakt al enkele jaren gebruik van een model van klinische stadiëring om jongeren met borderline (BPD) problematiek een gepaste behandeling te geven. Immers: niet bij iedereen heeft de borderline problematiek zich al even ver ontwikkeld.

In een nieuw artikel wordt deze visie beschreven. Joost Hutsebaut, als behandelaar en principal investigator werkzaam bij de Viersprong, werkte samen met Carla Sharp (Houston) en Martin Debanné (Genève, Londen) aan dit artikel. In het document worden 5 stadia genoemd waarin sprake kan zijn van BPD, zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Voor ieder stadium geldt een andere, best passende behandeling.
Vroeginterventies die de Viersprong aanbiedt, zoals Kids@risk (stadium 0-1), MBT-early (stadium 1-2), MBT-A (stadium 2-3) worden daarbij ook genoemd.

​​​​​​​Bovendien wordt in het artikel beargumenteerd waarom een focus op mentaliseren niet alleen kan helpen om symptomen van borderline te behandelen, maar ook om jongeren weerbaarder te maken om ontwikkelingstaken goed aan te pakken.

Verder lezen?
Het artikel staat hier online.

Nieuw MST-PSB team in West-Brabant
Lees voor
Translate

Nieuw MST-PSB team in West-Brabant

Op 1 maart 2020 wordt een nieuw MST-PSB team opgestart in West-Brabant. MST-PSB staat voor Multi Systeem Therapie voor Problem Sexual Behavior. Het MST-PSB team staat direct beschikbaar voor nieuwe casussen. Onze wachttijd is kort: tussen de 2 en 3 weken.

MST-PSB (problematisch seksueel gedrag) is er voor jongeren van 9 tot 17,5 jaar met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag en/ of ook sexting en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen kunnen in sommige gevallen zelfs zo ernstig zijn, dat de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong Amsterdam verbreedt in 2020 het behandelaanbod voor volwassenen met Dynamische Interpersoonlijke Therapie en individuele behandelingen

In 2020 wordt het behandelaanbod uitgebreid. Hierdoor worden ook in Amsterdam onze behandelingen toegankelijk voor cliënten met andere dan borderline persoonlijkheidsstoornissen. Aan deze doelgroepen bieden wij in 2020 onder andere individuele schematherapie en de psychodynamische behandeling DIT aan. Specifiek zijn cluster C cliënten meer dan welkom. Cluster C cliënten worden vooral gekenmerkt door gevoelens van angst en teruggetrokkenheid. Aan deze doelgroep bieden wij in 2020 individuele Schematherapie en de psychodynamische behandeling DIT aan.

» Lees meer
Lees voor
Translate

De Viersprong neemt deel in prestigieus EU project over het verspreiden van kennis van mentaliseren

De theorie van mentaliseren benadrukt het belang van het menselijk vermogen om betekenis toe te kennen aan het eigen gedrag en aan het gedrag van anderen. Daarbij is het inzicht in de onderliggende emoties, wensen en gedachten van de ander van groot belang. Als je begrijpt waarom de ander zich gedraagt zoals hij/zij zich gedraagt, dan ben je beter in staat op een passende manier te reageren. Binnen de Viersprong komt deze benadering expliciet terug in de MBT behandelingen.

» Lees meer
Lees voor
Translate

Spetterend congres op een regenachtige dag

‘Tweede professionaliseringsgolf in de zorg en ggz?’

Vrijdag 4 oktober 2019 was een natte dag, maar toch wisten ruim 130 gasten de Kunsthal in Rotterdam te vinden om het congres Bewogen tijden! van de Viersprong te bezoeken. Nadat de paraplu’s en natte jassen opgeborgen waren, konden de congresbezoekers genieten van iets warms voordat ze zich naar de indrukwekkende zaal begaven.

Centraal stond het thema ‘Wat maakt van ons een betere behandelaar?’. Diverse sprekers namen ons mee in hun gedachtegoed en ervaringen.   We blikken terug op deze geslaagde dag: 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Publieksdag ’20 jaar (Stichting) Borderline’ op 9 november

De Stichting Borderline organiseert dit jaar wederom een publieksdag! Deze dag vindt plaats op zaterdag 9 november bij Seats2meet te  Utrecht.

Deze dag is voor mensen met borderlineproblematiek, maar ook voor familieleden en naastbetrokkenen, hulpverleners, docenten, studenten en alle andere geïnteresseerden.

Het thema van deze publieksdag is “20 jaar (Stichting) Borderline”. In  de plenaire sessies hoort u wat er in 20 jaar op behandelgebied is  veranderd, én hoe iemand met Borderline dit heeft ervaren.

Tijdens deze middag wordt dus zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met borderline te maken hebben. Daarnaast is er gelegenheid om bij de stands van GGZ-instellingen en belangenorganisaties informatie te krijgen.  

Meer (praktische) informatie over onder andere de aanmeldprocedure kunt u vinden op de website van de Stichting Borderline.

Lees voor
Translate

Onderzoek naar het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen

 

 

In DSM-5 is een alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD) opgenomen. Dat model definieert persoonlijkheidsstoornissen vanuit enerzijds beperkingen in zelf- en interpersoonlijk functioneren (‘ernst’) en anderzijds kenmerkende persoonlijkheidstrekken. Het model geeft ons mogelijk een completer beeld van cliënten en geeft handvatten voor indicatiestelling en behandelplanning.

Binnen de Viersprong zijn we al enige tijd bezig met het ontwikkelen van instrumenten rondom het alternatieve model (STiP 5.1 & LPFS-BF 2.0) en sinds enkele maanden is deze manier van werken geïmplementeerd binnen de voordeur in Bergen op Zoom. Een aantal cliënten krijgt naast het reguliere intaketraject een extra afspraak om persoonlijkheidsproblematiek volgens dit alternatieve model te onderzoeken. We zijn daarbij geïnteresseerd in twee onderzoeksvragen.

 • Enerzijds kijken we naar verschuivingen in prevalentie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld: hebben de mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het traditionele model ook een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens het alternatieve model?). Dit onderzoek loopt.
 • Anderzijds zijn we nieuwsgierig naar de bruikbaarheid van dit model in de klinische praktijk waarbij we zowel het perspectief van behandelaren als van cliënten willen meenemen. We zetten daarvoor een Randomized Controlled Trial op waarbij cliënten random verdeeld worden over een traditioneel- of alternatief intaketraject.

Het onderzoeksteam bestaat uit Joost Hutsebaut, Jan Henk Kamphuis, Hilde de Saeger en Laura Weekers (promovenda).

Lees voor
Translate

Jaarcongres Bewogen tijden! op 4 oktober

 
Ben jij vandaag een betere behandelaar dan gisteren? Ben je een betere behandelaar dan één, 5, 10 of 30 jaar geleden? Welke patiënten hebben van jou een betere behandelaar gemaakt? Welke behandelaars, opleiders en wetenschappers hebben jou geïnspireerd?

De samenleving verandert. De politiek verandert. De zorg verandert. De visies op ziekte en genezing veranderen. Onze taken als psychiater,psycholoog of verpleegkundige veranderen. Maar maken al deze veranderingen ook dat wij betere behandelaars worden? Wij vragen het aan enkele vooraanstaande sprekers, zoals Damiaan Denys, Machteld Huber, Frans Schalkwijk, Patrick Luyten, Sjoerd Colijn, Rosi Reubsaet, Jan van Busschbach en Joost Hutsebaut.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Raad van Bestuur compleet met benoeming van Hester den Hartog en trots op gewonnen ‘Whatever it takes award’

Nieuwsbrief voor verwijzers, mei 2019

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws:

 • Raad van Bestuur compleet: Hester den Hartog nieuw lid Raad van Bestuur de Viersprong.
 • Congressen: 4 oktober:Jaarcongres de Viersprong; Bewogen tijden! 21/22 november: MBT-congres: Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle.
 • ‘Whatever it takes award’ gewonnen: door MST supervisor uit Rotterdam.
 • Hulp aan jongeren: MBT voor jongeren met borderline kwetsbaarheid vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: Korte opname effectief en doelmatig bij persoonlijkheidsstoornis cluster C. Pilot DIT ambulant in Den Bosch en Amsterdam. DIT deeltijd volwassenen van 3 naar 2 dagen.
 • Hulp aan ouders en kinderen: Nieuwe succesvolle KUK groepen van start in Bergen op Zoom en Den Bosch / Eindhoven.
 • Klantburo: Terugbelverzoek voor verwijzers mogelijk.
 • Promotie: Hilde de Saeger; Therapeutic Assessment in Patients with Personality Disorders.
 • Bedrijfsvoering: Kwaliteitsmanagementsysteem de Viersprong goed op orde. Nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
 • Voorjaarsdag Psychotherapie: Of je het nou wil of nie.
 • Trainingsaanbod de Viersprong Academy
 • Vierspronglocaties in Nederland

» Lees meer

Lees voor
Translate

Vijfde Internationale MBT Congres op 21 en 22 november 2019

Dit jaar organiseert MBT Nederland het vijfde Internationale MBT Congres op 21 en 22 november in de Philharmonie te Haarlem. 

Mentalizing beyond clinical disorders: Resolving the puzzle
De focus van het congres ligt op verbreding van uw kennis op het gebied van mentaliseren in een reeks van klinische aandoeningen. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van de meest recente onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van MBT.

Aanmelden voor het congres kan via de website: www.mbtnederland.nl/mbt-congres. U vindt daar ook het volledige programma.  

 

Lees voor
Translate

MST supervisor van de Viersprong uit Rotterdam wint ‘Whatever it takes award’ van MST Services

MST supervisor Brenda Hedemann heeft in 2018 het lastige besluit moeten nemen om haar MST team tijdelijk on hold te zetten. Dit vanwege financiële onzekerheden die optraden door de nieuwe financieringsregeling voor jeugd in Rotterdam. Ze heeft zich in die periode gericht op PR-werkzaamheden en veel contacten gelegd met hoofdaannemers en andere belangrijke stakeholders. Tijdens die afspraken heeft ze uitgelegd wat de Viersprong met een Multi Systeem Therapie (MST) behandeling voor gezinnen kan betekenen.

Onderscheiding van MST Services uit Amerika gekregen
Voor deze dappere beslissing werd Brenda door MST Services, de overkoepelende wereldwijde MST organisatie, genomineerd. Ze won ook daadwerkelijk de ‘Whatever it takes award’. Dat is een uitzonderlijke prestatie waarvoor ze in april door haar collega’s en MST Nederland in het zonnetje werd gezet. Hedemann is de derde Nederlandse winnaar van de award in de afgelopen 15 jaar. Inmiddels is Brenda weer werkzaam als MST supervisor.   

» Lees meer

Lees voor
Translate

Promotie Hilde de Saeger: Therapeutic Assessment in Patients with Personality Disorders

Hilde De Saeger is Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut en specialismeleider diagnostiek binnen de Viersprong. Ze werkt vanuit de locatie in Bergen op Zoom. Het doel van haar proefschrift was om Therapeutisch Psychologisch onderzoek bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis te onderzoeken. Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) verwijst naar een semi-gestructureerde methode voor geïndividualiseerd psychodiagnostisch onderzoek waarbij de samenwerking tussen de cliënt en de onderzoeker cruciaal is voor het succes van de interventie.

Het proefschrift toont aan dat TPO van toegevoegde waarde kan zijn bij cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

 • In vergelijking met een geloofwaardige, motiverende behandelinterventie die standaard in de 1ste lijns ggz in Nederland wordt gebruikt, blijkt dat TPO tot meer tevredenheid leidde bij cliënten met persoonlijkheids- en comorbiditeitsproblemen.
 • Deze TPO-cliënten verwachten een beter behandelresultaat en rapporteerden een duidelijkere focus voor hun toekomstige behandeling.
 • De cliënten hadden een sterker gevoel van verbondenheid met hun onderzoeker.
 • In een vervolgstudie anderhalf jaar later rapporteerden cliënten dat ze nieuwe inzichten in hun persoonlijke functioneren hadden gekregen en dat ze waren geraakt door de relationele aspecten van hun TPO, met name het gevoel van eigenaarschap dat het activeerde.

Het hele proefschrift lezen?
Klik hier om het proefschrift van Hilde te lezen. Het wachtwoord is 1104. 

Promotie 11 april 2019
Hilde promoveerde op donderdag 11 april om 10.00 uur. Locatie: Agnietenkapel (Oudezijds Voorburgwal 231) te Amsterdam.

Lees voor
Translate

Hester den Hartog nieuw lid Raad van Bestuur de Viersprong

De Raad van Toezicht van GGZ-instelling de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, heeft Hester den Hartog tot lid van de Raad van Bestuur benoemd met ingang van 1 mei 2019.

Den Hartog is sinds 2017 Zorgmanager van de klinische behandelprogramma’s bij de Viersprong. Daarnaast is zij werkzaam als Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut. Eerder was ze werkzaam als Manager Zorg en behandelaar bij PsyQ. Ze begon haar loopbaan bij RIAGG Rijnmond.

Binnen de Viersprong heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de verdere professionalisering van de klinische afdelingen en bij afdelingsoverstijgende innovaties van het zorgaanbod. Daarnaast was zij onder andere voorzitter van de werkgroep Shared Decision Making.

Raad van Toezicht voorzitter Becker Awad: “Wij zijn verheugd dat we Hester den Hartog als lid van de Raad van Bestuur kunnen benoemen. Mede door haar inzet is de kwaliteit van zorg centraler komen te staan binnen de Viersprong.”

Het nieuwe bestuurslid wordt verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke processen binnen de Viersprong. Zij gaat samenwerken met Walter Franken, die sinds 2017 lid is van de Raad van Bestuur en per 1 mei 2019 wordt benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur.

Hester den Hartog en Walter Franken

 

Hester den Hartog new member of the Board of Directors of the Viersprong

Hartog will be joining the Board of Directors. From May1st  2019 the Board of Directors will consist of chairman of the board Walter Franken and member of the board Hester den Hartog.

Den Hartog has been a healthcare manager for the clinical treatment programs at the Viersprong since 2017. She is also a Clinical Psychologist and Psychotherapist. Before joining the Viersprong she worked as a healthcare manager and practioner at various mental healthcare institutes.

Within the Viersprong she has played an important role in professionalising the clinical departments and cross-departmental care innovations. She has been acting as chairwoman of the Share Decision Making Work Group.

The new member of the board will be responsible for content of our healthcare support within the Viersprong.

Lees voor
Translate

Publieksdag Cluster C 11 mei


De Triade Cluster C en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen organiseren op 11 mei voor het eerst een Publieksdag Cluster C.

Deze dag is bedoeld voor cliënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis en hun naasten. Op deze dag krijgen ze informatie over Cluster C en de behandelmogelijkheden, kunnen ze ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Alle informatie is te vinden op de website www.kenniscentrumPS.nl

Logo Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen
Lees voor
Translate

Inspraak van de cliënt bij de Viersprong: onze perspectieven op Shared Decision Making

Nieuwsbrief voor verwijzers, februari 2019

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Shared Decision Making: Verschillende perspectieven op samen met de cliënt beslissingen maken.
 • Hulp aan jongeren: Kennismaking met aanbod in Amsterdam. Kids@Risk: Scholenproject voor gezonde persoonlijkheidsontwikkeling in West-Brabant. Klinische schematherapie voor adolescenten. Introductie van FIT. MBT voor jongeren met borderline kwetsbaarheid vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: Geen wachttijd bij KKP-TA in Halsteren. Pilot GIT-PD gestart in Bergen op Zoom.
 • Hulp aan ouders en kinderen: MBT-Parents en MBT voor Kinderen in West-Brabant. Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen.
 • Congres: 5de internationale MBT-congres op 21 en 22 november 2019.
 • Onderzoek: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief. Gezinsgericht werken werkt.
 • Politieke belangstelling: VVD 2de kamerlid mevrouw Tielen bezoekt locatie Rotterdam.
 • Trainingsaanbod de Viersprong Academy

» Lees meer

Lees voor
Translate

VVD 2de kamerlid Tielen op bezoek bij de Viersprong

Judith Tielen, 2e kamerlid namens de VVD, was op 18 januari te gast op de locatie van de Viersprong in Rotterdam.
De evidence based behandelprogramma’s van de jeugdafdeling van de Viersprong, zoals MBT, MST  en MST-PSB waren onderwerp van gesprek.

Mevrouw Tielen was onder de indruk van het verhaal van de moeder van een cliënt. Tijdens het bezoek kwam een mooi gesprek op gang tussen deze moeder als ervaringsdeskundige, mevrouw Tielen, de managers van de Viersprong, de supervisoren en de therapeut van de behandelprogramma’s.
Gezamenlijk kwamen constructieve gedachten tot stand over hoe de behandelingen nog beter te maken en wat vanuit de politiek gedaan kan worden om de specialistische zorg vanuit de jeugd GGZ toegankelijk te maken voor alle jongeren en gezinnen in Nederland die dit hard nodig hebben.

Het was een levendige en inspirerende bijeenkomst en we gaan graag in op de uitnodiging van mevrouw Tielen voor een tegenbezoek in de Tweede Kamer.

Lees voor
Translate

Onderzoek wijst uit: Behandeluitkomsten van MST-PSB zijn ook 18 maanden later nog positief

Door Charlotte Boonstra (MST-PSB supervisor) en Aurelie Lange (Principal Investigator) van de Viersprong is onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van MST-PSB. Hiervoor werden onder andere ROM-gegevens gebruikt. Er is een interessant en wetenswaardig artikel over gepubliceerd.

Centraal stond:

 • zicht te krijgen op lange termijn effecten van MST-PSB in NL.
 • het krijgen van kwalitatieve gegevens over hoe gezinnen MST-PSB hebben ervaren (hiervoor zijn interviews afgenomen).
 • het maken van onderscheid tussen jongeren die slachtoffers gemaakt hebben met hun grensoverschrijdende gedrag en jongeren die met hun grensoverschrijdende gedrag vooral voor zichzelf een gevaar zijn. Voor deze tweede groep kloppen verwijzers steeds vaker bij MST-PSB aan, terwijl MST-PSB oorspronkelijk ontwikkeld is voor die eerste groep. Het is dus relevant om ook op die tweede groep beter zicht te krijgen.

» Lees meer

Twee huishoudens
Lees voor
Translate

Hoe MST en STOP elkaar als behandelingen aanvullen bij complexe scheidingen 

“Je mag je eigen opvoedstijl hebben. Maar je moet wél met je ex-partner delen wat die stijl is en wat je doet.” (Henk, vader)

Noord-Brabant, december 2018. In gesprek met Henk, vader. Een trotse, liefhebbende vader. 

Een vader die goed begrijpt dat je in het leven soms de wind tegen kunt hebben. En anderen die in zulke situaties zijn beland, helpt. Beroepsmatig.
Henk is niet alleen vader, hij was ook de partner van Annemieke. Het ging niet goed tussen Henk en Annemieke en ze gingen scheiden en apart wonen. Dat was de beste oplossing, vonden ze, vooral ook voor de kinderen Daan (toen 11) en Suzanne (toen 12). 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Perspectieven op Shared Decision Making binnen de Viersprong in beeld

Shared Decision Making is een interessante evenwichtsoefening tussen de mate waarin de cliënt zelf inspraak wil en de grenzen van beroepscode en kwaliteitseisen van de hulpverlener. Het is een proces waarbij een goede samenwerking tussen beide partijen noodzakelijk is.

De werkgroep Shared Decision Making (Hester den Hartog (zorgmanager / klinisch psycholoog locatie Halsteren), Hilde de Saeger (klinisch psycholoog / specialismeleider locatie Bergen op Zoom), Mirte van Steen (cliëntenraad) en Sharon Clarke (basispsycholoog locatie Amsterdam)) maakte een video over de verschillende perspectieven op Shared Decision Making binnen de Viersprong.

Lees voor
Translate

Voorzitter Raad van Bestuur verlaat de Viersprong

Roel Verheul, sinds 2007 voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong, zal de ggz-instelling per 31 december 2018 verlaten. In die periode is de Viersprong van een aanbodgerichte therapeutische gemeenschap getransformeerd in een hedendaagse en vraaggerichte zorgonderneming. Het aantal medewerkers is meer dan vervijfvoudigd, terwijl het aantal patiënten bijna 20 keer groter werd.

Voorzitter Raad van Toezicht Becker Awad: “Namens mijn collega’s in de Raad van Toezicht wil ik Roel bedanken voor zijn jarenlange toewijding aan de Viersprong, als voorzitter Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht streeft er naar om zo snel mogelijk weer een voltallige Raad van Bestuur te hebben. Tot die tijd zal Walter Franken zorg dragen voor de continuïteit van de Raad van Bestuur.

Het is ons voornemen om in het tweede kwartaal van 2019 een symposium te organiseren over de actuele ontwikkelingen in het hoogspecialistische aanbod van de Viersprong. Dit is een goede gelegenheid om afscheid te nemen van Roel en voor de presentatie van de nieuwe Raad van Bestuur.”

Lees voor
Translate

Congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Who Cares?

De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen gaat de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

De Viersprong organiseert, in samenwerking met het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, een tweedaags congres waarin we de stand van zaken opmaken. Op 26 november vinden de pre-congres workshops plaats, op dinsdag 27 november het congres.

» Lees meer

Lees voor
Translate

De Viersprong ontvangt opnieuw Tweede Kamerlid en viert 40 jaar KKP

Nieuwsbrief voor verwijzers, september 2018

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Bezoek ons congres Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen: Benieuwd wat de nieuwe Zorgstandaard over de beschikbare en actuele kennis over de zorg in Nederland voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis zegt? Zorg dat u erbij bent 27 november!
 • Politieke belangstelling: D66 op bezoek.
 • Hulp aan jongeren: introductie van FIT.  MBT voor jongeren met emotionele problemen vanaf 12 jaar.
 • Hulp aan volwassenen: introductie DIT ambulant in Rotterdam en GDGS in Halsteren.
 • Hulp aan ouders en kinderen: MBT-Parents en MBT voor Kinderen in West-Brabant. Nieuwe KUK groepen van start.
 • Jubileum: 40 jaar KKP-TA.
 • Onderzoek: zelftest geupdate.
 • Trainingsaanbod Viersprong Academy en MBT Nederland: nieuw MBT-early.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Politieke belangstelling voor de Viersprong: D66 op bezoek

Op 24 juli heeft Rens Raemakers, 2e kamerlid van D66 een bezoek gebracht aan de Viersprong. In de Villa in Halsteren werd hij ontvangen door de accountmanagers van afdeling Verkoop.

Rens Raemakers heeft ook mevrouw Jovita Dorigo, burgerraadslid voor D66 in de gemeente Bergen op Zoom uitgenodigd bij zijn bezoek aan te sluiten. De politici waren geïnteresseerd in de systemische werkwijzen binnen de jeugd-ggz. Vanuit GGZ Nederland is voorgesteld een werkbezoek te brengen aan de Viersprong.

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

TOP GGz keurmerk in ontvangst genomen

Onze zorgmanagers namen op 27 juni het certificaat van het TOPGGz keurmerk in ontvangst. Het keurmerk is voor 4 jaar opnieuw verlengd voor diagnostiek en behandeling van volwassenen en jongeren! Hier zijn we natuurlijk heel trots op.

We feliciteren alle organisaties die het keurmerk (opnieuw) mochten ontvangen. 

TOP GGz keurmerk certificaat

TOP GGz certificaat

Lees voor
Translate

Nieuwsbrief de Viersprong mei 2018: De Viersprong heeft het TOPGGz keurmerk opnieuw behaald en is namens Crossroads in gesprek met Tweede Kamerleden

Nieuwsbrief voor verwijzers, mei 2018

 

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws:

 • Samenwerking: Zorgcombinatie Crossroads gestart in West-Brabant en samenwerking in Goirle met Sterk Huis voor MST in de opstartfase.
 • Congressen en symposia: Waarom voelen cliënten weerstand bij verandering? Wat ligt eraan ten grondslag en hoe pak je dit als behandelaar aan?
 • Hulp aan jongeren: met Borderline (BPS). Seksueel grensoverschrijdend gedrag of die angstig, teruggetrokken en/of kwetsbaar zijn. Of waar sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing.
 • Hulp aan volwassenen: introductie DIT behandelmethodiek in deeltijd, preventie voor jonge ouders met Borderline, Transactionele analyse in deeltijd, ambulante schematherapie in Den Bosch effectief bij Borderline (BPS). 
 • Onderzoek en preventie: relatie modeltrouw en werkrelatie, implementatie MBT in kaart gebracht.
 • Huisvesting: uitbreiding in Den Bosch.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Sterk Huis en de Viersprong gaan samenwerken. Een nieuw team: MST Sterk Huis Goirle is een feit! 

 

Vanaf 1 april 2018 biedt Sterk Huis in samenwerking met de Viersprong Multi Systeem Therapie (MST) aan. Een gecombineerd team met twee therapeuten van Sterk Huis en twee therapeuten van de Viersprong gaan dit vanuit Sterk Huis bieden zodat expertise en ervaring gedeeld kan worden. Op 8 mei presenteert het team zich tijdens een stakeholdersbijeenkomst.

Samenwerking met Sterk Huis voor MST

 

 

» Lees meer

Lees voor
Translate

Anthony Bateman Themadag, mis hem niet!


Op maandag 28 mei organiseert MBT-Nederland onder leiding van Anthony Bateman & Dawn Bales een themadag.
Mis deze kans niet en zie dé MBT-specialisten aan het werk.

Anthony Bateman MBT

Anthony Bateman, grondlegger van de MBT-methodiek, komt naar Nederland om samen met Dawn Bales een themadag te verzorgen. Deze dag staat in teken van MBT en co-morbiditeit. 

De volgende topics komen hierbij aan bod: 

 • Update model interventies en verdiepende kennis over dimensies van mentaliseren
 • Mentaliseren en de narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Mentaliseren en psychose
 • Mentaliseren en eetstoornissen

Naast theorie wordt er deze dag veel aandacht gegeven aan uw praktijksituaties. Samen gaan we oefenen met het opstellen van een mentaliserend profiel van onze eigen patiënten. Er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en er wordt via rollenspelen geoefend met het doorbreken van pre-mentaliserende modi en het in balans brengen van de dimensies van mentaliseren.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Therapie resistentie: bied daar maar eens weerstand aan!

 

Symposium Psychodynamische Psychotherapie

Op 5 oktober organiseert de Viersprong Acadamy een symposium waarin we inzoomen op begrippen als weerstand en therapie resistentie. 

 • Wat verstaan we onder ‘weerstand’ tegen verandering? 
 • Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie? 
 • En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen.

Tijdens het symposium wordt u geïnspireerd en meegenomen in de (her)waardering van het Psychodynamisch gedachtegoed. Met de bijdragen van diverse behandelaren en specialisten van zowel binnen als buiten de Viersprong, brengen wij u een inhoudelijke maar ook heel praktische dag, met lezingen en workshops.

De aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand en de angst die eraan ten grondslag kan liggen.

Kijk op de website van de Viersprong Acadamy voor meer informatie. 
Gelijk aanmelden? Klik hier voor het inschrijfformulier.

Lees voor
Translate

Implementatie van MBT in kaart gebracht

 

Borderline proefschrift MBT

Dawn Bales bracht in het kader van haar promotie onderzoek in kaart hoe de implementatie van Mentalization-Based Therapy (MBT) in Nederland is verlopen.

In 2004 werd MBT in Nederland geïmplementeerd vanuit de ambitie kwalitatief hoogwaardige, evidence-based interventies op te zetten voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. MBT richt zich op het versterken van het vermogen tot mentaliseren; het begrijpen en verklaren van eigen en andermans gedrag vanuit achterliggende gedachten, gevoelens, behoeften en motivatie.

Het onderzoek van Bales heeft veel waardevolle resultaten opgeleverd. Belangrijke conclusies waar men verder op kan bouwen zijn:

 • MBT kan worden overgedragen naar de Nederlandse context met behoud van de gunstige behandelresultaten. MBT lijkt een van de veelbelovende behandelingen voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis te zijn.
 • Het is een complex proces en – zelfs wanneer het met succes is voltooid – blijft het proces kwetsbaar voor verstoringen op organisatorisch, team- en therapeutniveau.

Promotie Dawn Bales
Dawn Bales verdedigt op 28 februari 2018 haar proefschrift Quality in mind’ The implementation of Mentalization-Based Treatment in the Netherlands’. Dit vindt om 14.00 uur plaats in de Agnietenkapel in Amsterdam.

Bent u als professional geïnteresseerd in het onderzoek? Het proefschrift is online beschikbaar.

Vragen? Stel ze via e-mail.

Lees voor
Translate

Nieuwsbrief Viersprong januari 2018: Onderzoek wijst uit: jongeren worden geholpen door vroege erkenning persoonlijkheidsproblemen

Onderzoek wijst uit: jongeren worden geholpen door vroege erkenning persoonlijkheidsproblemen En: nu direct hulp aan jongeren met borderline (BPS) en aan multiprobleem gezinnen in Amsterdam

Nieuwsbrief voor verwijzers, januari 2018

In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende nieuws over onze behandelingen:

 • Hulp aan jongeren: met Borderline (BPS), in Multiprobleemgezinnen en bij schoolverzuim
 • Samenwerking:  Start zorgcombinatie Crossroads in West-Brabant West
 • Onderzoek en preventie: de waarde van vroegdiagnostiek, hechtingsproblemen voorkomen, promoties van Viersprong medewerkers
 • Hulp aan volwassenen: positieve effecten van korte opnames, introductie DIT behandelmethodiek, ambulante schematherapie in Den Bosch effectief bij Borderline (BPS)
 • Congressen en symposia: Waarom voelen cliënten weerstand bij verandering ? Wat ligt eraan ten grondslag en hoe pak je dit als behandelaar aan?

» Lees meer

From_implementation_to_therapeutic_alliance
Lees voor
Translate

Modeltrouw en werkrelatie Multi Systeem Therapie kunnen elkaar versterken.

Modeltrouw staat voorop binnen de Viersprong. Terecht?

De Viersprong hecht veel belang aan behandelmethodiek. Door tijdens de behandeling goed in het oog te houden welke resultaten je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor als behandelaar moet zetten, behaal je de beste resultaten.
Maar kun je wel altijd zo goed vasthouden aan de methodiek? Gaat het niet veel meer om de werkrelatie die de behandelaar met haar/zijn cliënt heeft? 

Aurelie Lange, werknemer bij de Viersprong, deed in het kader van haar promotie onderzoek naar de rol van modeltrouw en werkrelatie binnen Multi Systeem Therapie (MST) binnen het ZonMw onderzoeksprogramma.

» Lees meer

behandeling jongeren met verslavingsproblemen
Lees voor
Translate

Behandeling jongeren met verslavingsproblemen door de Viersprong

Nieuw initiatief: de Viersprong biedt behandeling jongeren met verslavingsproblemen

Intensieve systeembehandelingen bij middelenmisbruik in West-Brabant.

Het is belangrijk om middelenmisbruik bij jongeren snel en effectief aan te pakken vanwege de gevolgen voor de jongere, het gezin en de maatschappij. Vanaf oktober 2017 start de Viersprong in West-Brabant daarom twee initiatieven op voor de behandeling jongeren met verslavingsproblemen.

 • We hebben een MST Substance Abuse team opgezet, dat zich specifiek richt op jongeren met verslavingsproblemen.
 • We zijn samen met partner Kentra24 een GHB-pilot gestart, waarbij Kentra24 de detoxicatie voor haar rekening neemt en de Viersprong de intensieve systeembehandeling

» Lees meer

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang
Lees voor
Translate

De Viersprong in nieuw initiatief crisisopvang

Samenwerking op het gebied van crisisopvang

Memo en de Viersprong gaan in West-Brabant samen met gezinshuis.com gezinnen  helpen in de vorm van een nieuw initiatief.

Wat is een crisisgezinshuis?

Een crisisgezinshuis is een gezinshuis voor crisisopvang. De kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) die er terecht kunnen, komen uit een situatie waar de problemen zo hoog zijn opgelopen dat thuis wonen (even) niet meer mogelijk is. In deze situaties is het belangrijk dat er snel gehandeld kan worden. “Wonen” in een crisisgezinshuis heeft dan ook een tijdelijk karakter. Binnen drie weken is er een analyse gemaakt van de moeilijkheden en de krachten in de thuissituatie van het kind. Daarnaast is er een plan opgesteld om met behulp van behandeling en/of begeleiding in de thuissituatie het kind weer naar huis te laten gaan. Het eerste doel is gericht op het tot rust brengen en inzichtelijk maken van de situatie, daarna wordt gekeken naar wat er nodig is om weer thuis te kunnen gaan wonen.

Hoe wordt samengewerkt?

24 uur na de opname in het crisisgezinshuis is de zorg vanuit de Viersprong en/of Praktijk Memo in samenspraak met de gezinsouders en de jeugdprofessionals opgestart. Deze zorg leidt tot een behandeling voor het hele systeem rondom het kind of de jongere.

Wat is er nodig?

Gezinshuis.com is bezig met het opzetten van het gezinshuis en de werving van gezinsouders.

Werken als gezinshuisouder wat houdt het in?

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor enkele kinderen en jongeren met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van deze kinderen, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt mee aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden.

Interesse? Lees dan hier verder.

GGD Amsterdam over behandeling jongeren met problematisch seksueel gedrag
Lees voor
Translate

GGD Amsterdam over behandeling jongeren met problematisch seksueel gedrag

De GGD Amsterdam heeft in het blad inZicht van juli 2017 beschreven hoe MST-PSB als nieuwe behandeling in Amsterdam werkt.

MST-PSB als behandeling voor jongeren in Amsterdam met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zo wordt beschreven dat MST-PSB een intensieve gezinsbehandeling is die 5-7 maanden duurt. De behandeling is bedoeld voor jongeren die ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en daarnaast mogelijk andere gedragsproblemen hebben. Door het hele gezin te behandelen, wordt een langdurige gedragsverandering bij zowel de jongere zelf als de overige gezinsleden bereikt.

Om wat voor jongeren gaat het?

Het gaat om jongeren met  ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige jongeren zijn met justitie in aanraking geweest en het kan ook gaan om meisjes die zich in het loverboy-circuit bevinden. De jongeren zijn tussen de 10 en 17.5 jaar oud.

Zijn deze jongeren eigenlijk wel gemotiveerd om behandeld te worden?

De meeste jongeren zijn bepaald niet gemotiveerd voor deze behandeling. Zij schamen zich voor wat ze gedaan hebben of voelen zich schuldig. Bovendien levert het bekennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak straf op.

Heeft een behandeling met een niet gemotiveerde jongere dan wel kans van slagen?

Ja, toch lukt het vaak om de jongere succesvol te behandelen. Het belangrijkst is dat de ouders gemotiveerd zijn om de problemen aan te pakken. Wij ondersteunen de ouders daarbij. Het mooie van deze behandeling is juist dat wanneer je het kind binnen het eigen gezin behandelt, het hele gezin zich mee-ontwikkelt. De verandering die een kind doormaakt is niet ergens anders gebeurd.

Hoe begint de MST-PSB behandeling?

De behandelaar maakt altijd eerst een analyse van de situatie. Daarbij hoort ook een veiligheidsplan op basis van wat er precies is gebeurd. We zijn gespecialiseerd in het opstellen van strakke veiligheidsplannen met het gezin. Dat kan vrij ver gaan, bijvoorbeeld dat broer en zus niet meer zonder toezicht samen in 1 ruimte mogen zijn.

Waar vind ik meer informatie over deze behandeling?

In deze PDF kun je de volledige brochure lezen.
Ook kun je hier verder lezen over MST-PSB op de Viersprong website.

GGZ hulp voor gezinnen
Lees voor
Translate

Behandeling seksuele gedragsproblemen van een kind: Vanaf april ook in Amsterdam

Seksuele problemen en gedragsproblemen bij kinderen binnen het gezin. Een beladen kwestie, maar gelukkig ook behandelbaar.

Wat als er in het gezin sprake is van seksueel afwijkend gedrag van een kind, gekoppeld aan ‘lastig’ gedrag van dat kind en wellicht ook invloed ervan op broertjes/zusjes? Hoe krijg je het gezin als geheel weer goed functionerend, terwijl je tegelijk het seksuele afwijkende gedrag effectief behandelt? Seksuele problemen van een kind binnen of buiten het gezin zijn behandelbaar, gelukkig

De Viersprong biedt hiervoor MST-PSB aan, vanaf april 2017 ook in Amsterdam.

» Lees meer

Behandelen bij Vechtscheiding onderzoek en resultaten
Lees voor
Translate

Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij vechtscheiding

Onderzoeksrapport Behandeling bij vechtscheiding:
Beleving en ervaringen van ouders en kinderen en veranderingen na Kinderen uit de knel

De behandeling ‘Kinderen uit de Knel’ voor kinderen in een vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken verminderd na de behandeling bij vechtscheiding. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) op 23 maart publiceerden.

» Lees meer

Lees voor
Translate

Vacature Psycholoog KUK behandelprogramma

Over de vacature Psycholoog KUK behandelprogramma

Voor het zorgcentrum Jeugd in West Brabant zijn we voor het behandelprogramma Kinderen uit de Knel (KUK) op zoek naar ambitieuze professionals die graag binnen de Viersprong willen werken met jongeren en systemen in de functie van: GZ-psycholoog / psychotherapeut / systeemtherapeut / klinisch psycholoog. Het gaat om minimaal 16 uur. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden op de locaties Halsteren, Bergen op Zoom en/of Breda.

Wat houdt de vacature Psycholoog KUK behandelprogramma in?

De Viersprong is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en/of gezin of diegene die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ernstige problemen. Kinderen uit de Knel (KUK) is een groepsbehandeling voor ouderparen en hun kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, waarin de ouders leren beter samen te werken in het belang van de kinderen. Er is een oudergroep en een aparte kindergroep, die gelijktijdig plaatsvinden. KUK is een systeembehandeling, wat wil zeggen dat we niet alleen kijken naar de jongere zelf, maar ook naar de mensen die veel met de jongere omgaan. In voorbereiding op de groepsbehandeling vinden intakegesprekken en een netwerkbijeenkomst plaats.

Wat kunnen wij je bieden?

Voor de vacature Psycholoog KUK behandelprogramma kunnen wij je bieden:

 • Een uitdagende en boeiende baan met veel ontwikkelingsmogelijkheden, enthousiaste collega’s en een dynamische omgeving.
 • Innovatie en wetenschappelijk onderzoek zijn geïntegreerd in de dagelijkse behandelpraktijk.
 • De verdeling van taken en uren kunnen bij een wederzijdse positieve indruk in overleg worden afgestemd. Dit is afhankelijk van de ambitie en interesses van de kandidaat en de ruimte in de behandelprogramma’s.

Wat voor iemand zoeken wij?

Voor de vacature Psycholoog KUK behandelprogramma zijn wij op zoek naar:

 • BIG-registratie als GZ psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog
 • Ervaring in het behandelen van jongeren en systemen
 • Een afgeronde systeemopleiding of de ambitie om deze opleiding te gaan starten.
 • Een autonome persoonlijkheid maar gericht op teamwork
 • Planning en organisatietalent
 • Pioniersgeest!!

Werken bij de Viersprong, een heel goed idee!

Want de Viersprong wil op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen de beste en meest innovatieve zijn. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om behandelprogramma’s te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere ggz-hulpverleners in Nederland.

Heb je interesse?

Wij bieden interessante en uitdagende functies. Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Voor meer informatie kun je contact opnemen Sophie de Bruijn, zorgmanager, telefonisch te bereiken via 088-7656200. Je brief en CV (o.v.v. vacaturenummer 17.011) kun je mailen naar: sollicitatie@deviersprong.nl.

GGz vacatures de Viersprong Button

Lees voor
Translate

Vacature Psychotherapeut om Angstige Adolescenten te helpen

Wat houdt de vacature Psychotherapeut om Angstige Adolescenten te helpen in?

Voor het zorgcentrum klinisch zijn we voor het behandelprogramma Klinische Schematherapie voor Adolescenten ( KST-A) op zoek naar een: KLINISCH PSYCHOLOOG/ PSYCHOTHERAPEUT/GZ-PSYCHOLOOG (Minimaal 24 uur per week).  De standplaats is Halsteren.

Waarom Schematherapie voor Adolescenten?

Klinische Schematherapie voor Adolescenten ( KST-A) is een behandeling die zich richt op jongeren in de leeftijd van (bijna) 15 tot 18 jaar die ernstig zijn vastgelopen op verschillende levensgebieden. Vaak zijn er problemen in de thuissituatie, het naar school gaan lukt niet meer en/of contacten met leeftijdsgenoten verlopen moeizaam. Deze jongeren kampen vaak al lang met klachten. Eerdere hulpverlening heeft helaas nog onvoldoende geholpen. In de Klinische Schematherapie is een jongere 5 dagen per week in een groep met 9 andere jongeren opgenomen gedurende maximaal 6 maanden. Samen met de groep en het behandelteam werken de jongeren aan hun negatieve gedragspatronen.

Op welke principes is Schematherapie voor Adolescenten gebaseerd?

De groepschematherapie van de KST-A is gestoeld op de jarenlange ervaring van de Viersprong met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 2009) en het internationale model van groepschematherapie (Farrell en Shaw, 2012). De ouders/verzorgers (of belangrijke anderen) worden vanaf de start intensief bij de behandeling van de jongere betrokken. Systeemgesprekken zijn onderdeel van de behandeling. De medewerkers van de Klinische Schematherapie werken waar nodig outreachend (komen naar het gezin toe) en werken samen met eventuele casemanagers en andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin.

Wat kun je van de functie verwachten?

Door alle ontwikkelingen en de uitdagende doelgroep staat je zonder twijfel een dynamische functie te wachten binnen een zeer professioneel team.
De activiteiten zijn:

 • Je behandelt jongeren met persoonlijkheidsproblematiek in een klinische setting.
 • Je geeft individuele psychotherapie en groepstherapie.
 • Je werkt nauw samen met andere disciplines binnen een ervaren team van professionals.
 • Je wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en je draagt zelf bij aan innovaties.
 • Je participeert in het intensieve opleidingstraject.

Werken bij de Viersprong, een heel goed idee!

Want de Viersprong wil op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen de beste en meest innovatieve zijn. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om behandelprogramma’s te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere ggz-hulpverleners in Nederland.

Wij vragen wij voor de vacature?

We vragen voor de vacature Psychotherapeut om Angstige Adolescenten te helpen:

 • Opleiding tot klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog (met BIG-registratie).
 • Relevante werkervaring.
 • Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren. – Ervaring in het behandelmodel is een pre, maar je hebt in ieder geval de bereidheid je de werkwijze eigen te maken en de ambitie je te ontwikkelen tot schematherapeut. Voor het opleidings- en ontwikkeltraject bieden wij je uiteraard alle faciliteiten.
 • Een flexibele houding, inspiratie en doorzettingsvermogen.
 • Een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, waarbij je bij verhoogd arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.
 • Een open houding t.a.v. nieuwe ontwikkelingen.
 • De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

Heb je Interesse?

Het is een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie. Een intern opleidingstraject met mogelijkheden om opgeleid te worden, ervaring op te doen en uit te groeien tot schematherapeut/supervisor. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ; salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Sophie de Bruijn, Zorgmanager, telefonisch te bereiken via 088-7656200. Je brief en uitgebreid CV kun je mailen naar: sollicitatie@deviersprong.nl. (o.v.v. vacaturenummer 17.020).

Lees voor
Translate

Vacature Klinisch Psycholoog voor klinische schematherapie

Over de vacature Klinisch Psycholoog voor klinische schematherapie

Voor het zorgcentrum klinisch zijn we voor het behandelprogramma Klinische Schematherapie voor Volwassenen ( KST-V) op zoek naar een Klinisch psycholoog / Psychotherapeut / GZ-psycholoog  voor minimaal 24 uur. De standplaats voor de vacature Klinisch Psycholoog om hardnekkige problemen op te lossen is Halsteren.

Wat is Klinische Schematherapie?

Klinische Schematherapie voor Volwassenen ( KST-V) is een behandeling die zich richt op volwassenen, die gedurende langere tijd psychische problemen (o.a. stemming, angst, laag zelfbeeld) ervaren, waarbij hulpverlening onvoldoende heeft geholpen. Er is sprake van herhalingspatronen die ervoor zorgen dat er problemen zijn in bijvoorbeeld intieme relaties, op werk en/ of opleiding.

Hoe voeren wij Klinische Schematherapie uit?

In de Klinische Schematherapie is een volwassene 5 dagen per week in een groep opgenomen gedurende maximaal 6 maanden. Samen met de groep en het behandelteam werken de volwassenen aan hun negatieve patronen. De groepschematherapie van de KST-V is gestoeld op de jarenlange ervaring van de Viersprong met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 2009) en het internationale model van groepschematherapie (Farrell en Shaw, 2012).

Wat houdt de functie in?

Door alle ontwikkelingen en de uitdagende doelgroep staat je zonder twijfel een dynamische functie te wachten binnen een zeer professioneel team. Taken: – Je behandelt persoonlijkheidsproblematiek in een klinische setting. – Je geeft individuele psychotherapie en groepstherapie . – Je werkt nauw samenwerken met andere disciplines binnen een ervaren team van professionals. – Je wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en je draagt zelf bij aan innovaties. – Je participeert in het intensieve opleidingstraject.

Wij vragen voor de vacature Klinisch Psycholoog voor klinische schematherapie

 • Opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut (BIG-registratie).
 • Relevante werkervaring.
 • Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren.
 • Ervaring in het behandelmodel is een pre, maar je bent in ieder geval bereid je de werkwijze eigen te maken en hebt de ambitie je te ontwikkelen tot schematherapeut.
 • Voor het opleidings- en ontwikkeltraject bieden wij je de juiste  faciliteiten.
 • Een flexibele houding, inspiratie en doorzettingsvermogen.
 • Een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, waarbij je bij verhoogd arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.
 • Een open houding t.a.v. nieuwe ontwikkelingen.

Wij kunnen je bieden:

 • Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie.
 • Een intern opleidingstraject met mogelijkheden om opgeleid te worden, ervaring op te doen en uit te groeien tot schematherapeut/supervisor.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ; salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. Informatie en sollicitatie:

Meer informatie of direct solliciteren?

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Sophie de Bruijn, 088-7656200. Je brief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 16.093) graag  mailen naar sollicitatie@deviersprong.nl.

N.B.: de Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag

 

GGz vacatures de Viersprong Button

Psychiater Jeugd luister naar GGz client
Lees voor
Translate

Vacature Psychiater Jeugd

Wat houdt de Vacature Psychiater Jeugd in?

Voor de regio West Brabant Jeugd zijn we op zoek naar een PSYCHIATER. Uren doe we in overleg. De standplaats is Bergen op Zoom. In West Brabant wordt diagnostiek en behandeling geboden aan jongeren met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en/of gezin, of die een hoog risico lopen voor problemen. We zoeken psychiatrische versterking voor de jongeren vanaf 12 jaar met borderline problematiek die behandeld worden volgens de MBT methodiek (MBT Early en MBT A oa.).

Wat houdt de vacature Psychiater Jeugd in?

Je houdt je vooral bezig met de volgende activiteiten:

 • Je verricht psychiatrische diagnostiek.
 • Je voert het psychiatrisch deel van de behandelingen uit, werkend vanuit het MBT theoretische kader, in nauwe samenwerking met de andere behandelaren van de verschillende programma’s binnen de MBT unit.
 • Je maakt deel uit van enkele multidisciplinaire teams binnen de MBT en werkt samen met ervaren professionals.
 • Je wordt de mogelijkheid geboden om mee te denken in MBT innovaties.
 • Je wordt de mogelijkheid geboden om te participeren in kennisontwikkeling en -overdracht.
 • Je verricht psychiatrische consultatie en neemt deel aan de psychiater-achterwachtdienst van de Viersprong.

Desgewenst kan de functie uitgebreid worden met:

 • Het verrichten van intakes en diagnostiek
 • Individuele en groepspsychotherapie binnen een van de MBT behandelprogramma’s.
 • Werkzaamheden als psychiater binnen de andere behandelinterventies voor jongeren of volwassenen.

Wat kan de Viersprong jou als psychiater bieden?

Werken bij de Viersprong, een heel goed idee! Want de Viersprong wil op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen kundig en innovatief zijn. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om behandelprogramma’s te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere ggz-hulpverleners in Nederland.

Wij vragen:

 • Registratie als psychiater (MSRC).
 • Affiniteit met jongeren (vanaf 12 jaar) met borderline persoonlijkheidsproblematiek.
 • Jouw bereidheid om je de werkwijze van de MBT behandeling eigen te maken.
 • Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren.
 • Iemand met een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die bij verhoogd arousel kan blijven reflecteren op eigen handelen.
 • Mogelijkheden om, in samenwerking met de andere therapeuten en de onderzoeksafdeling, wetenschappelijke onderbouwing van het programma mee vorm wil geven.
 • De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wij bieden:

 • Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Meer Informatie of direct solliciteren?

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Sophie de Bruijn, zorgmanager, te bereiken via 088-7656200. Je brief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 16.103) graag voor 1 mei a.s. mailen naar sollicitatie@deviersprong.nl.

GGz vacatures de Viersprong Button

Lees voor
Translate

Vacature GZ-psycholoog voor innovatieve GGz behandelingen

Wat houdt de vacature GZ-psycholoog voor innovatieve GGz behandelingen in?

De MBT in Bergen op Zoom pioniert met diverse innovatieve behandelingen voor jongeren, gezinnen en volwassenen. Voor deze locatie hebben wij een vacature GZ-psycholoog voor innovatieve GGz behandelingen. Het gaat om een functieomvang van minimaal 24 uur per week.

Functiebeschrijving

Wat zijn de activiteiten die bij de vacature GZ-psycholoog voor innovatieve GGz behandelingen horen?

 • Je behandelt volwassenen met een Borderline PS in een intensief ambulante of deeltijd setting.
 • Je geeft daarbij zowel individuele als groepstherapie binnen één van de MBT-behandelprogramma’s.
 • Je werkt nauw samenwerken met andere disciplines binnen een ervaren team van MBTprofessionals.
 • Je wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en je kunt zelf bijdragen aan innovaties.
 • Er zijn mogelijkheden een actieve rol te gaan spelen in toekomstige onderzoekslijnen of kennisoverdracht via presentaties, publicaties en opleidingen.

Wij vragen voor de vacature GZ-psycholoog voor innovatieve GGz behandelingen

 • BIG registratie GZ-psycholoog
 • Affiniteit met patiënten met een low-level borderline tot psychotische persoonlijkheidsstructuur.
 • De bereidheid je de werkwijze van de MBT behandeling eigen te maken.
 • Een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, waarbij je bij verhoogd arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.
 • Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren.

Wij bieden je:

 • Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie.
 • Een intern opleidingstraject met mogelijkheden om opgeleid te worden, ervaring op te doen en uit te groeien tot MBT (basis)therapeut/supervisor
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Achtergronden MBT behandeling binnen de Viersprong

Alweer ruim 10 jaar biedt de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, Mentalization-Based Treatment aan patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels heeft de Viersprong vier MBT-afdelingen in Bergen op Zoom, Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch, met verschillende deeltijd en ambulante programma’s. Locatie Bergen op Zoom pioniert met diverse innovatieve behandelingen voor jongeren, gezinnen en volwassenen met borderlineproblematiek. De ambities maken dat deze locatie garant staat voor boeiende uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie of direct solliciteren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke van Doorn, Zorgmanager West Brabant volwassenen deeltijd en ambulant, telefonisch te bereiken via 088-7656832. Solliciteren: Je brief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 16.097) graag voor 1 mei a.s. mailen naar: sollicitatie@deviersprong.nl.

GGz vacatures de Viersprong Button

Lees voor
Translate

Vacature Klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog voor adolescenten

Wat houdt de vacature Klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog voor adolescenten in?

Voor het zorgcentrum West Brabant Jeugd zijn we voor het behandelprogramma Mentalization- Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) op zoek naar een Klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog voor minimaal 24 uur. De standplaats is Bergen op Zoom.

Wat houdt het behandelprogramma Mentalization- Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) in?

Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A) is een behandeling die zich richt op jongeren van 14 t/m 18 jaar met ernstige emotionele en/of psychische klachten, die samenhangen met borderline. De behandeling bestaat uit een combinatie van individuele therapie, groepstherapie en systeemtherapie. Psychiatrische betrokkenheid wordt op indicatie toegepast.

Waar wordt naar gekeken tijdens de behandeling?

In de behandeling wordt gekeken naar zowel de jongere als de mensen die veel met de jongere omgaan. Vanuit de MBT visie staan eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen binnen de werkrelatie en het ontwikkelen van zelfstandigheid centraal.

Wat houdt de functie in?

Door alle ontwikkelingen en de uitdagende doelgroep staat je zonder twijfel een dynamische functie te wachten binnen een zeer professioneel team.
Je activiteiten zijn:

 • Je behandelt jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis in een ambulante setting.
 • Je geeft daarbij zowel individuele als groepstherapie binnen één van de MBT-A behandelprogramma’s.
 • Je werkt nauw samenwerken met andere disciplines binnen een ervaren team van MBT- professionals.
 • Je wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en je mag zelf bijdragen aan de innovaties die jij graag op de rit zet.
 • Je kunt participeren in het intensieve opleidingstraject vanuit MBT NL en de Viersprong Academy. Zo leer je alle ins en outs die met mentaliseren te maken hebben.

Wij vragen voor de vacature Klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog voor adolescenten

 • Opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut en BIG-registratie.
 • Relevante werkervaring.
 • Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren.
 • Nieuwsgierigheid om je de werkwijze van de MBT eigen te maken en de ambitie je te ontwikkelen tot MBT-therapeut. Voor jouw opleidings- en ontwikkeltraject bieden wij je faciliteiten!
 • Een flexibele houding, inspiratie en doorzettingsvermogen.
 • Een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, waarbij je bij verhoogd arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.
 • Een open houding t.a.v. nieuwe ontwikkelingen.

Wij kunnen je bieden

 • Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie.
 • Een intern opleidingstraject met mogelijkheden om opgeleid te worden, ervaring op te doen en uit te groeien tot MBT (basis)therapeut/supervisor.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ; salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wil je meer informatie of direct sollicitateren?

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Sophie de Bruijn, 088-7656200. Je brief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 16.095) graag voor 1 mei a.s. mailen naar sollicitatie@deviersprong.nl

N.B.: de Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

GGz vacatures de Viersprong Button

Coach geeft een compliment aan het team
Lees voor
Translate

Vacature MST Supervisor Rotterdam

Enthousiaste coachende GGz professional

Zorgcentrum Rotterdam heeft voor een nieuw te starten team van het behandelprogramma Multi Systeem Therapie in de regio’s Haaglanden, Holland-Rijnland en Midden Holland een vacature MST SUPERVISOR, voor 24 – 36 uur per week.

Wat is MST?

Multi Systeem Therapie (MST) is een bewezen effectieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie uithuisplaatsing dreigt. De MST behandeling is een alternatief voor een dergelijke plaatsing. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende gedragsproblemen (weglopen, spijbelen, pesten, intimideren, geweld thuis of op straat, alcohol- drugs en ander middelengebruik), die vervolgens uitmonden in crimineel gedrag (dealen, diefstal, vandalisme en loverboyproblematiek).

Hoe effectief is MST?

De behandeling duurt tussen de 3 en de 5 maanden. Kenmerkend is dat de behandeling niet op kantoor plaatsvindt, maar in de dagelijkse omgeving van de jongere en met de personen die de meeste invloed hebben op de jongere. Het programma is ontwikkeld in de VS door S. Henggeler e.a. en is bewezen effectief: een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere voorkomt uithuisplaatsing, verbetert het prosociale gedrag en vermindert delictrisico’s. De behandeling is integraal en richt zich op alle risicofactoren in de diverse systemen waarvan de jongere deel uit maakt: gezin, familie, buurt, school, vrienden.

MST is eind 2015 op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (zie Databank effectieve jeugdinterventies).

Wat houdt de functie MST-supervisor  in?

Als supervisor geef je uitvoerend en inhoudelijk leiding aan een team van 4 MST therapeuten die ieder 4 of 5 gezinnen behandelen. Je hebt 24 uur per week supervisortaken:

 • Je geeft leiding aan casuïstiek op basis van voortgangsrapportages in o.a. een taakgerichte wekelijkse teamsupervisie conform het MST-model. Deze supervisie vindt plaats op de vestiging Rotterdam.
 • Waar nodig begeleidt je therapeuten bij huisbezoeken.
 • Je onderhoudt contacten met verwijzers (lokale teams, jeugdzorg- of jeugd-GGZ-aanbieders, gecertificeerde instellingen en huisartsen) en andere zorgaanbieders met betrekking tot aanmeldingen, screening, wachttijden en uitstroom van cliënten.
 • Je overlegt met collega supervisoren binnen de instelling over de afstemming van beleidszaken en wachttijden.
 • Je wordt supervisor van een nieuw op te starten team dat zich richt op Den Haag en omgeving, Leiden en omgeving en Gouda en omgeving. De opstart van het team gaat volgens een goed onderbouwde aanpak waarbij een intensieve training en supervisie horen. Je wordt  geschoold in het MST-model en ontvangt wekelijks taakgerichte supervisie door een MST-consultant. Je werkt samen met een accountmanager om het netwerk in deze regio’s uit te bouwen.

Indien je meer dan 24 uur wilt werken is dat mogelijk, indien je bv. ook zelf cliënten wilt behandelen in andere behandelprogramma’s van de Viersprong Rotterdam. De  mogelijkheden zijn afhankelijk van je opleidingsachtergrond. Kandidaten met een registratie als Klinisch Psycholoog of psychotherapeut of GZ-psycholoog
kunnen deze functie bv. combineren met de functie van specialismeleider.

Wat vragen we?

Voor de vacature MST-SUPERVISOR Rotterdam vragen wij:

 • Een voltooide opleiding als GZ-psycholoog, met ervaring in gezins- of gedragstherapie. Kandidaten zonder BIG-registratie maar met aantoonbare ervaring met de doelgroep, het relevante netwerk en evidence based werken, nodigen we ook uit te reageren.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de forensische doelgroep (delinquente jongeren met gedragsproblemen) en/of andere complexe gedragsproblematiek bij jongeren en ervaring met systeemgerichte en cognitieve gedragstherapie.
 • Je bent bereid outreachend te werken en buiten kantooruren bereikbaar te zijn ten bate van het meedraaien in de dienstenpool van MST-supervisoren.
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Je woont in de regio en bent in bezit van een rijbewijs en auto.
 • Wij vragen van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag

Wat kunnen wij je bieden?

 • Een zeer boeiende, uitdagende en zelfstandige baan waarin je wordt  (bij)geschoold in het MST-model en  wekelijks taakgerichte teamsupervisie ontvangt.
 • Je gaat werken binnen een aantoonbaar succesvol programma dat goed aangeschreven staat bij gemeenten.
 • Ruime mogelijkheden tot thuiswerken
 • Vergoedingen volgens CAO-GGZ en de regeling ambulante medewerkers van de Viersprong.

Werken bij de Viersprong, een heel goed idee!

Want de Viersprong wil op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen de beste en meest innovatieve zijn. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om behandelprogramma’s te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere ggz-hulpverleners in Nederland.

Heb je interesse?

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Marc Verweij, zorgmanager Rotterdam, telefoon 06-29081425. Sollicitatiebrief met CV (o.v.v. vacaturenummer 16.107) graag mailen naar: sollicitatie@deviersprong.nl

GGz vacatures de Viersprong Button

straatjongere heeft contact met MST therapeut in tunnel
Lees voor
Translate

Vacature MST therapeut

Zorgcentrum Jeugd West Brabant van de Viersprong is op zoek naar een energieke MST therapeut

Zorgcentrum Jeugd West Brabant heeft voor haar behandelprogramma Multi Systeem Therapie (MST) in West Brabant een vacature MST THERAPEUT (36 uur per week)

Wat is het MST programma?

MST is een home based programma voor ernstig anti-sociale jongeren en hun gezinnen. Het programma is ontwikkeld in de VS door S. Henggeler e.a. en is bewezen effectief: een intensieve behandeling in de natuurlijke leefomgeving van de jongere voorkomt uithuisplaatsing, verbetert het prosociale gedrag en vermindert delictrisico’s. De behandeling is integraal en richt zich op alle risicofactoren in de diverse systemen waarvan de jongere deel uit maakt: gezin, familie, buurt, school, vrienden.

De behandeling duurt tussen de 3 en de 5 maanden. Kenmerkend is dat de behandeling niet op kantoor plaatsvindt, maar home-based is. Dat betekent: in de natuurlijke omgeving van de jongere en met de personen die het meest invloed hebben op deze jongere. Dit betekent dat vanuit de thuissituatie veel met de ouders gewerkt wordt.

MST is eind 2015 op het hoogste niveau erkend door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (zie Databank effectieve jeugdinterventies).

Wat houdt de vacature MST therapeut in?

 • Wij zoeken een enthousiaste kandidaat met ervaring en deskundigheid m.b.t. deze doelgroep, die bereid is zich te bekwamen in de vernieuwende en onorthodoxe werkwijze van MST.
 • Een MST-therapeut heeft een caseload van 4 tot 6 gezinnen. Het gaat om een boeiende, uitdagende en zelfstandige functie waarin therapie en behandeling voor jongeren wordt gegeven met ernstige gedragsproblemen gebaseerd op gezins- en gedragstherapie.
 • Je geeft behandeling volgens het MST-model en je bent bereid je te laten (bij)scholen in het MSTmodel en het ontvangen van wekelijkse taakgerichte teamsupervisie. Het team bestaat uit 4 therapeuten en een supervisor.

Wij vragen voor de vacature MST therapeut:

 • Een wetenschappelijke opleiding in de psychologie of pedagogiek of een hogere beroepsopleiding (MW, SPH, SPV) met voortgezette opleiding.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met een systeemgerichte en/of cognitief gedragstherapeutische werkwijze.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden en een grote inzet en je bent gericht op het versterken van competenties en ontwikkeling.
 • Je beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk en de Engelse taal t.b.v. de opleiding in MST. Mondelinge kennis van Turks, Spaans of Marokkaans strekt tot de aanbeveling.
 • Je bent flexibel inzetbaar, aangepast aan de behoeften van de gezinnen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.
 • De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wij bieden:

 • Een boeiende, uitdagende en zelfstandige baan binnen een team dat goed is ingebed in de regio.
 • Werken met een aantoonbaar succesvol programma dat goed aangeschreven staat bij gemeenten.
 • Een functie met interessante inhoudelijke scholing en supervisie: basistraining, periodieke booster trainingen en wekelijkse supervisies.
 • Salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de functie en conform de CAO-GGZ. De functie is ingeschaald in FWG 60. Er geldt een kilometervergoeding.

Interesse?

Wil je meer weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Sophie de Bruijn, Zorgmanager, telefonisch te bereiken via 088-7656200. Je brief met CV kun je voor 8 maart a.s. mailen naar: sollicitatie@deviersprong.nl. (o.v.v. vacaturenummer 17.024).

GGz vacatures de Viersprong Button

Psychiater Jeugd luister naar GGz client
Lees voor
Translate

Vacature Psychiater voor innovatieve borderline behandelingen

Vacature Psychiater voor innovatieve borderline behandelingen

Alweer ruim 10 jaar biedt de Viersprong, Specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin, Mentalization Based Treatment (MBT) aan patiënten met een Borderline persoonlijkheidsstoornis.
Inmiddels heeft de MBT van de Viersprong zich ontwikkeld tot vier MBT-afdelingen in Bergen op Zoom (BOZ) Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch met verschillende deeltijd en ambulante programma’s. De afdeling MBT BOZ pioniert met diverse innovatieve behandelingen voor jongeren, gezinnen en volwassenen. De ambities maken dat de unit garant staat voor boeiende uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen.  De afdeling MBT BOZ heeft per direct een vacature psychiater.  Uren bespreken we in overleg.  Het gaat om een vacature met voordeur- en behandeltaken.

Inhoud van de functie

Deze functie houdt in:

 • Je verricht psychiatrische diagnostiek.
 • Je voert het psychiatrisch deel van de behandelingen uit, werkend vanuit het MBT theoretische kader, in nauwe samenwerking met de andere behandelaren van de verschillende programma’s binnen de MBT unit.
 • Je maakt deel uit van enkele multidisciplinaire teams binnen de MBT en werkt samen met ervaren professionals.
 • Mogelijkheid om mee te denken in MBT innovaties.
 • Mogelijkheid om te participeren in kennisontwikkeling en –overdracht.
 • Je verricht psychiatrische consultatie en neemt deel aan de psychiater-achterwachtdienst van de Viersprong. Desgewenst kan de functie uitgebreid worden met;
  • Het verrichten van intakes en diagnostiek.
  • Individuele en groepspsychotherapie binnen een van de (MBT)behandelprogramma’s.

Nodig voor de functie

Wij vragen:

 • Registratie als psychiater (MSRC).
 • Affiniteit met volwassenen met een low-level borderline tot psychotische persoonlijkheidsstructuur.
 • Een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren.
 • Ervaring in het behandelmodel van de MBT is een pré; in ieder geval bereidheid zich de werkwijze van de MBT eigen te maken.
 • Iemand met een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die bij verhoogd arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.
 • Mogelijkheden om, in samenwerking met de andere therapeuten en de onderzoeksafdeling, wetenschappelijke onderbouwing van het programma mee vorm wil geven.

Wij bieden:

 • Een interessante, uitdagende en blijvend dynamische functie.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ.

Vacature informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anneke van Doorn, Zorgmanager West Brabant volwassenen deeltijd en ambulant, telefonisch te bereiken via 088-7656832.

Solliciteren:

Je brief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 16.091) graag mailen naar sollicitatie@deviersprong.nl. N.B.: de Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

GGz vacatures de Viersprong Button

Lastige Puber helpen met ThuisBest
Lees voor
Translate

Een lastige puber hoort ook thuis te wonen … altijd?

Je eigen kind … het lijkt soms wel een puber die het verkeerde pad opgaat

Hoe lastig een kind ook soms kan zijn: als ouder wil je het liefst dat het kind thuis woont. Zelfs als je je wel eens zorgen maakt of jouw kind niet het pad van de criminaliteit op gaat.
Maar soms lukt thuis wonen even niet omdat de verhouding tussen ouder(s) en kind tijdelijk verstoord is geraakt. Daarvoor bestaat het Thuis Best zorgtraject.

Het zorgtraject ThuisBest combineert een MST behandeling met een korte uithuisplaatsing van het kind.
Op systemische manier krijgen zowel het kind als de ouders hulp en sturing. Vanaf dag 1 van de uithuisplaatsing wordt gewerkt aan terugkeer van het kind naar huis. Dankzij ThuisBest komt de positieve vibe bij het gezin terug, ondanks dat er heel wat aan de hand kan zijn.

ThuisBest is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag van henzelf en/of hun omgeving. Zowel op straat, school en in het gezin. De jongere moet een machtiging gesloten jeugdzorg hebben.

Op de website van het NJI staat ThuisBest verder beschreven.
Je kunt ook de website van ThuisBest hier bekijken.

multi-cultureel-gezin-Rotterdam
Lees voor
Translate

Week tegen de kindermishandeling 2016

De week tegen de Kindermishandeling 2016 komt eraan. Deze zal gehouden worden van 14 t/m 20 november 2016. Tijdens deze week pleiten diverse organisaties voor het doorbreken van de cirkel van geweld binnen het gezin.

Hoe vaak moeten kinderen in Nederland mishandeling ervaren?

De organisaties Augeo en TNO hebben onlangs een rapport geschreven waarin wordt beschreven hoeveel kinderen in Nederland te maken heeft met moeilijkheden thuis en hoeveel invloed dit kan hebben in hun verdere leven. Zie:  https://www.augeo.nl/nl-nl/news/een-op-de-negen-kinderen-heeft-het-moeilijk-thuis/

Wat betekent de week tegen de kindermishandeling 2016 voor de Viersprong?

De Viersprong helpt jongeren met het verwerken van ervaringen zoals kindermishandeling door verschillende behandelingen aan te bieden.

 • Zo biedt de Viersprong de MST-CAN behandeling bij kindermishandeling aan. Hierbij wordt niet alleen de jongere zelf geholpen, maar wordt ook het systeem (gezin) van de jongere erbij betrokken om de oorzaken bij de wortel aan te pakken.
 • Ook biedt de Viersprong Mentalization Based Treatment voor jongeren aan waarmee de jongere de bedoelingen van anderen weer beter kan leren begrijpen. Uiteindelijk leert de jongere hierdoor ook zichzelf weer beter kennen.

 

Internationale samenwerking binnen de GGz gesymboliseerd door de planeet aarde
Lees voor
Translate

Internationale samenwerking binnen de GGz

Internationale samenwerking binnen de GGz hoe vaak komt dit voor? Bij globalisering en internationale samenwerking wordt vaak gedacht aan internationale handel, maar ook op het gebied van het delen van kennis van GGz behandelingen is sprake van toenemende globalisering.

Door samen te werken in internationale netwerken inspireren we elkaar en verbetert de GGz wereldwijd.

In dit nieuwsbericht geven wij u voorbeelden van hoe de Viersprong internationale netwerken gebruikt om GGz kennis enerzijds op te doen en anderzijds te verspreiden.

 Voorbeelden van het binnenhalen van internationale GGz kennis naar Nederland:

De MST (Multi Systeem Therapie) behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar die in aanraking blijven komen met justitie. Deze kosteneffectieve behandeling is ontwikkeld in de Verenigde Staten als een intensieve therapievorm die gebruik maakt van de kracht van gezinnen en gemeenschappen. Vereenvoudigd gezegd gaat deze behandeling ervan uit dat alleen de criminele jongere proberen te veranderen niet voldoende is. Wat wel helpt is het veranderen van de jongere en het ondersteunen van het gezin/gemeenschap om de jongere heen. MST is inmiddels wereldwijd met 500 teams actief in 15 landen. In de 11 jaar dat MST in Nederland wordt aangeboden zijn al meer dan 5.000 jongeren succesvol geholpen.

Mentalization Based Treatment (MBT) werd ontwikkeld in Groot-Brittannie voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In 2004 werd deze behandeling in Nederland geïntroduceerd en vanaf die tijd verder ontwikkeld en verspreid in Nederland. Inmiddels is er ook MBT-behandeling voor adolescenten en voor ouders met jonge kinderen.

 Voorbeelden van het verspreiden van Nederlandse GGz kennis naar het buitenland:

Onderzoekers van de Viersprong ontwikkelden twee instrumenten voor het onderzoeken van persoonlijkheidspathologie: de SIPP en de LPFS-BF.  Deze instrumenten zijn beschikbaar voor onderzoekers en GGz-professionals wereldwijd.

In oktober 2016 inspireerde de Viersprong de voorzitter van de Australische stichting borderline en directeur van een GGz-organisatie voor mensen met borderline persoonlijkheidsstoornissen, Dr. Sathya Rao. Hij was onder de indruk van de manier waarop BPD-patiënten in Nederland worden behandeld.

Zijn reactie: “In my opinion you probably have the best BPD programs in the world considering the fact that a vast number of patients across the country can access high quality care… I believe the Netherlands is a heaven for BPD patients and de Viersprong is an inspiration for the rest of the world.”  

Hij prees onze kwaliteitssystemen en onderzoeksprojecten, niet alleen voor BPD-patiënten, maar ook de behandelingen voor antisociale jongeren: “The MST program that you run is something of an example for the rest of the world to learn from”.

 

Lees voor
Translate

Schoolverzuim voorkomen

Kent u een jongere die langdurig verzuimt van school? Wij helpen graag schoolverzuim voorkomen.

Tijdig herkennen van problemen bij scholieren zodat we gezamenlijk schooluitval kunnen helpen voorkomen

Als docent, leerlingbegeleider of zorgcoördinator op een middelbare school, kunt u te maken hebben met allerlei problemen waar leerlingen mee worstelen of waarmee zij overlast veroorzaken, zoals: » Lees meer

Lees voor
Translate

NJi erkent MST behandeling op het hoogste niveau: Meest effectieve behandeling voor zeer lastige puber

NJi erkent MST behandeling

Wetenschappelijk is bewezen dat de resultaten van MST (Multi Systeem Therapie), op de korte en lange termijn, beter zijn dan de resultaten van andere behandelingen voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Reden temeer voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de interventie op het daartoe hoogste niveau, ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’ op te nemen in haar databank. » Lees meer