Cliënten geven ons een

7,8

CQ-index

Kennismaking met ons specialistische jeugd GGz aanbod in Amsterdam

Onze presentatie op 14 februari 2019

Onze hulp aan multiproblemgezinnen en jongeren met ernstige emotie-regulatie problemen

De Viersprong, locatie Amsterdam zet zich in Amsterdam in voor de complexe doelgroep jongeren die zich op het grensgebied bevindt van Jeugdzorg en Jeugd GGZ.
Wij behandelen 2 specifieke doelgroepen in Amsterdam:

  • jeugdigen en gezinnen met ernstige en complexe problemen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag en gezin (o.a. multiprobleemgezinnen, gedragsproblemen, kindermishandeling, verwaarlozing, zedenproblemen)
  • jongeren met emotie regulatie problemen 

Woensdag 13 februari 2019 hebben wij onze kennis en expertise met u gedeeld. Daarnaast zijn we met u in gesprek gegaan. Waar loopt u tegen aan in uw caseload? Kan de Viersprong Amsterdam hierin iets voor u betekenen?

Workshops 
We hebben deze middag de volgende twee workshops aangeboden:

  1. Voorkomen van uithuisplaatsing: hoe doe je dat en hoe kan MST hieraan bijdragen?
  2. Emotie-regulatie problemen bij jongeren: wat speelt er en hoe kunnen we ermee omgaan?

Presentaties

De presentaties die we gegeven hebben vindt u hieronder.

Welkom Kick-off jeugd ggz Amsterdam
Presentatie Emotie Regulatie problemen
Voorkomen uithuisplaatsing

De bijeenkomst werd georganiseerd door de Viersprong Amsterdam-Duivendrecht.
Voor informatie kunt u bellen met organisator Silke Bruil account manager (06 309 42 177).